Artykuły z działu: Reklama w Gadkach

Warsztaty budowy piszczałki bezotworowej w Zakopanem

108 (paŸdziernik 2013) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

W dniach 28-29 listopada 2013 w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych" odbędą się w Zakopanem warsztaty budowy piszczałki bezotworowej. Celem programu, opracowanego przez Instytutu Muzyki i Tańca i organizowanego przez Biuro Promocji Zakopanego, jest wsparcie nauczania i przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych, a także poznawania dziejów tej sztuki metodą bezpośredniego przekazu mistrz - uczeń.

Ostatni wiejscy muzykanci

104-105 (kwiecień 2013) Autor: Antoni Beksiak Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Kim jest Andrzej Bieńkowski? Malarz, profesor warszawskiej ASP, który od ponad 30 lat poszukuje tradycyjnej muzyki polskiej wsi i rejestruje ją. Zniechęcony brakiem piśmiennictwa i hermetycznością nielicznej literatury muzykologicznej, postanowił przyjąć następujące zasady:
1. nie znam się na muzyce wsi ani na muzykantach;
2. nauczyć mnie jej mogą tylko muzykanci i ludzie ze wsi;
3. w mojej pracy chcę przyjąć ich (muzykantów) punkt widzenia.

Czy wyjście folku z cienia uchroni folklor od zapomnienia?

103 (grudzień 2012) Autor: Mirosław Samosiuk Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Pozytywny odbiór publikacji pt. „Twórczość ludowa, niech się pod strzechą nie chowa!”, która była owocem konferencji, będącej integralną częścią XVI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza” 2011, zachęcił nas do kontynuacji podjętego tematu. Zdajemy sobie sprawę, iż problematyka jest głębsza i treści zawarte w publikacji nie udzielają odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dlatego naszym zamiarem było sprowokowanie dyskusji i zaangażowanie w nią większego gremium. Pragniemy, aby do dyskusji włączyli się wszyscy, którym bliska jest tematyka „folkowego folkloru” i „folklorystycznego folku”. Krocząc dalej, podjęliśmy wysiłek zorganizowania kolejnego spotkania-konferencji, której myślą przewodnią są losy muzyki folklorystycznej i rezultaty, jakie daje jej transformacja. Konferencja miała miejsce w Czeremsze w dniu 20.07.2012 roku i tak jak ubiegłoroczna była elementem Festiwalu Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”, wpisana w projekt VISEGRAD WAVE.

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza

103 (grudzień 2012) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Rozpoczęły się przygotowania do Folkowiska, jednego z najciekawszych festiwali w naszym regionie. Festiwal organizowany jest już od 3 lat w niewielkiej podkarpackiej wsi Gorajec (gm. Cieszanów), a jego historia nawiązuje do nieoficjalnych spotkań miłośników turystyki i folku, które w Gorajcu odbywały się od lat. Głównym celem organizatorów jest edukacja poprzez zabawę, odkrywanie historii miejscowości i regionu.

Muzykaroztocza.pl Encyklopedia muzyki tradycyjnej Roztocza

103 (grudzień 2012) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz In Crudo zapraszają do korzystania z internetowego przewodnika po muzyce wiejskiej rozległego obszaru określonego jako "Roztocze i okolice", poświęconego nie tylko samej muzyce, ale także - a nawet przede wszystkim - jej twórcom, wykonawcom, czyli wiejskim muzykom.

Jazgot „Święta z jazgotem”

96 (październik 2011) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Góralom bliżej z gór do nieba - może dlatego częściej i chętniej sięgają spraw boskich, a kolędowanie nie jest dla nich pustą tradycją. Zespół JazGot: Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Jarząbek, Robert Czech i Andrzej Polak są właśnie takimi prawdziwymi góralami, którzy, jeśli mają coś do powiedzenia, to grają i śpiewają.

Babooshki „Kolędy i szczedriwki”

96 (październik 2011) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Płyta zawiera 11 unikatowych opracowań tradycyjnych pieśni kolędowych pochodzących z regionu południowo - wschodniej Polski i Ukrainy . Dwie wokalistki: Karolina Beimcik i Dana Vynnytska wykonują je w dwóch językach, przypominając o wspólnej tradycji bliskich sobie kultur.

Kiedy Bóg się rodzi

96 (październik 2011) Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

"Kiedy Bóg się rodzi" jest świątecznym albumem, pełnym muzyki, słowa i obrazu. Bardzo różnorodny w formie, pomyślany jest tak, żeby każdy odkrył tam coś dla siebie. Na płycie z muzyką znalazły się tradycyjne kolędy w niezwykłych aranżacjach oraz równie niezwykłe pastorałki.

Otwarte zagrody

80-81 (maj 2009) Autor: Magdalena Prosińska Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Przedstawiamy Państwu "Otwarte Zagrody" ( www.otwartezagrody.org) - nowy projekt, który rozpoczynamy w małych miejscowościach historycznych, o charakterze wiejskim, położonych w sąsiedztwie parków narodowych i krajobrazowych. Otwieramy zagrody, odkrywamy na nowo źródła naszej tradycji, prezentujemy dziedzictwo polskiej wsi, promujemy zrównoważony, nowoczesny styl życia w XXI wieku.

Łowickie a Rawskie. Muzyczne subregiony Mazowsza

79 (marzec 2009) Autor: Jacek Jackowski Dział: Reklama w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Skrót:Monografia muzykologiczno-etnograficzna (etnomuzykologiczna) stanowi podsumowanie XIX- i XX-wiecznych studiów etnograficznych i etnomuzycznych dotyczących dwóch sąsiednich, a różniących się wyraźnie (sub)regionów Mazowsza. Przedstawia historię badań etnograficznych i folklorystycznych, sylwetki zasłużonych regionalistów oraz podstawowe wyniki studiów terenowych w minionych stuleciach. Omawia tradycje i repertuar muzyczny związany z cyklami świąt rodzinnych i dorocznych ze szczególnym uwzględnieniem kalendarza liturgicznego (katolickiego). Omawia repertuar muzyczny w świetle źródeł XIX-wiecznych (kolbergowskich) oraz zbiorów XX-wiecznych (przechowywanych m.in. w Instytucie Sztuki PAN).