Artykuły z działu: Prezentacja Wydawnictwa

Polska pieśń i muzyka ludowa

97 (grudzień 2011) Autor: Jerzy Bartmiński Dział: Prezentacja Wydawnictwa To jest pełna wersja artykułu!

Folklor słowno - muzyczny województwa lubelskiego - niezwykle bogaty w gatunki, formy i przekazy - doczekał się długo oczekiwanego całościowego opracowania. Czwarty tom serii Polska pieśń i muzyka ludowa, wydawanej pod auspicjami PAN, został przygotowywany zespołowo pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego przez folklorystów i etnomuzykologów UMCS, a ukazuje się pod nazwą Lubelskie w edytorskim opracowaniu lubelskiego wydawnictwa muzycznego Polihymnia.