Artykuły z działu: Nowości książkowe

Kolędowanie na Huculszczyźnie Justyna Cząstka-Kłapyta

116-117 (kwiecień 2015) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

W przypadku Justyny Cząstki-Kłapyty mamy do czynienia z autorką kompetentną, piszącą z pasją i talentem. Podjęty przez nią temat wymagał szerokiego spojrzenia, jednakże książka nie traci przez to nic ze swojego naukowego charakteru.

Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku Tomasz Kalniuk

116-117 (kwiecień 2015) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

Tomasz Kalniuk jest etnologiem i pedagogiem, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z obszaru kultury religijnej, religijności ludowej i popkultury. W omawianej monografii Kalniuk przygląda się mitowi organizującemu kulturę ludową w życiu codziennym i świątecznym jej przedstawicieli, koncentrując uwagę na dzieciach i starcach.

Świat Bojków. Etnograficzna podróż po Bojkowszczyźnie Andrzej Karczmarzewski

113 (sierpień 2014) Dział: Nowości książkowe

Bojkowie to największa grupa górali ruskich, zamieszkująca Karpaty od Wysokiego Działu w Bieszczadach, do doliny Łomnicy w Gorganach. Sąsiadowali na zachodzie z Łemkami, a na wschodzie z Hucułami. Trudne warunki życia w górach sprzyjały tradycyjnej uprawie roli i pasterstwu. Hodowali głównie owce i woły, z handlu którymi słynęli po obu stronach Karpat.

Maria A. Czaplicka „Mój rok na Syberii”

112 (czerwiec 2014) Autor: Maria Czaplicka, Autor: Syberia Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

W serii wydawniczej Muzeum Etnograficznego w Toruniu „Etnografia Ocalona” ukazała się książka Marii A. Czaplickiej „Mój rok na Syberii”, wydana po raz pierwszy w 1916 r. w Londynie. Dzięki opublikowaniu tej pracy po raz pierwszy w języku polskim, muzeum nie tylko przywraca środowisku naukowemu książkę zasłużonej dla światowej antropologii badaczki, ale włącza się do aktualnego dyskursu naukowego.

Aż tu nagle... Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga

112 (czerwiec 2014) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

Książka zawiera wybrane teksty stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty.

Oskar Kolberg 1814-1890

112 (czerwiec 2014) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

Z okazji Roku Kolberga ukazała się wyjątkowa publikacja – album zatytułowany „Oskar Kolberg 1814 – 1890”. W wydawnictwie zaprezentowano materiały gromadzone przez wiele instytucji, muzeów, archiwów i bibliotek.

Marek Borucki „Nasz folklor ocalony”

110-111 (kwiecień 2014) Dział: Nowości książkowe

„Nasz folklor ocalony” to pozycja dla każdego, kto pragnie odkryć i dotknąć czasów naszych przodków, wciąż tak starannie pielęgnowanych w regionalnych skansenach. Kolejna książka z serii „Ocalić od zapomnienia” przybliża nam materialną kulturę ludową i dworską naszego kraju.

Antoni Kroh Sklep potrzeb kultturalnych po remoncie

109 (grudzień 2013) Autor: Antoni Kroh Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

„Sklep potrzeb kulturalnych” to pokłon oddany kulturze podhalańskiej, wyznanie miłosne maskowane ironią i żartem, próba oddania atmosfery Podhala lat 50., 60. i 70., całkowicie subiektywna, bez naukowego zadęcia. Po latach od pierwszego wydania „Sklep potrzeb kulturalnych” przeszedł gruntowny remont i dziś oddajemy go w ręce Czytelników w odnowionej postaci.

Zenon Giera³a „Cygańskie srebro. Baśnie polskich Cyganów nizinnych”

109 (grudzień 2013) Autor: Zenon Gierała Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

Opowieści o wiecznej wędrówce, życiu w taborach czy magicznych sztuczkach Romowie przekazywali sobie z ust do ust. Dziś wiele tych historii odeszło w zapomnienie, na szczęście nie wszystkie. Spisane przez Zenona Gierałę baśnie utworzyły niezwykły zbiór – autor spędził wśród Romów z Radomia, Garbatki i Ustronia wiele lat.

Piotr Dahlig „Cymbaliści w kulturze polskiej”

109 (grudzień 2013) Autor: Piotr Dahlig Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

„Cymbaliści w kulturze polskiej” prof. Piotra Dahliga to praca etnomuzykologiczna, poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych.

„Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku” Piotr Grochowski

108 (paŸdziernik 2013) Autor: Piotr Grochowski Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!Straszna zbrodnia rodzonej matki" to książka poświęcona pieśniom nowiniarskim, publikowanym w postaci druków ulotnych, opowiadającym o niezwykłych, często sensacyjnych zdarzeniach - wojnach i bitwach, klęskach żywiołowych i katastrofach, morderstwach i samobójstwach.

„W cieniu przodków. Obrzêdy spo³eczności Indonezji i Birmy” red. Adrian Mianecki

108 (paŸdziernik 2013) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!Problematyką, wokół której skupione są prezentowane w książce artykuły, jest obrzędowość społeczności zamieszkujących wyspy Indonezji i Birmę. Teksty powstały na podstawie doświadczeń osobistych autorów, jako wynik przeprowadzonych badań terenowych. Wszystkie mają charakter przede wszystkim etnograficzny - są możliwie szczegółowym i bliskim przedmiotowi zainteresowania opisem wybranych aspektów tytułowego zagadnienia.

„Ordynaci i Trędowaci” Adam Czech

108 (paŸdziernik 2013) Autor: Adam Czech Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!Pasjonująca opowieść o instrumentach muzycznych i ich społecznych rolach. Czy Johann Strauss lał do skrzypiec piwo? Co mają wspólnego fortepian i maszyna do szycia? Czy banjo jest symbolem tożsamości czarnych niewolników, czy może białych rasistów? Który instrument to wstyd, ciąża i świnia?