Artykuły z działu: 50. numer

Od tradycji do współczesności czyli próba diagnozy aktualnego stanu polskiej kultury ludowej

50 (kwiecień 2004) Autor: Jan Adamowski Dział: 50. numer To jest pełna wersja artykułu!

Współczesna kultura ludowa to efekt synkretycznego nakładania się na siebie wytworów, zjawisk i wartości, o różnej prowe-niencji chronologicznej.

Dziś nie mówi się już wyłącznie o folklorze chłopskim, ale także robotniczym, szlacheckim, grup młodzieżowych, żołnierskim, grup przestępczych i zawodowych, a nawet uniwersyteckim.

Wybór świadomy czy instynktownie odczuwana potrzeba? Z badań nad funkcjonowaniem tradycji w społeczeństwie dnia dzisiejszego

50 (kwiecień 2004) Autor: Anna Czekanowska Dział: 50. numer To jest pełna wersja artykułu!

Powrót do "źródeł" czy do "korzeni", czyli do dawnych tradycji jest wydarzeniem o niekwestionowanej sile. Zjawisko to rozwinęło się ze szczególną dynamiką na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat wieku XX, ogarniając rozległe połacie dzisiejszego świata.

Folk w Europie

50 (kwiecień 2004) Autor: Maria Baliszewska Dział: 50. numer To jest pełna wersja artykułu!

Istnieje nowa muzyka ludowa, którą zdefiniować trudno, a na pewno nie da się tego uczynić w oparciu o dawne kryteria, czyli związek z obrzędami, świętami, zwyczajami dnia codziennego. Podlega ona dziś innym regułom, bo tworzona jest w zupełnie odmiennych warunkach niż tamta, z XIX-wiecznym rodowodem, która powoli staje się muzyką przeszłości, muzyką dawną i tak też jest traktowana.