Z krainy Andersena

Duńska folklorystyka

„Molom książkowym zwykłym Dania kojarzy się przede wszystkim z bajkopisarzem Andersenem, bardziej wyrafinowanym zaś – z baronową Blixen czy wręcz filozofem Kierkegaardem. Pozostałym w zupełności wystarczą skojarzenia z bogactwem, spokojem i wolnością, głównie obyczajową. (...) Najbardziej zatłoczone są brzegi kanału Nyhavn, gdzie (...) odwiedzić [można] pięciopiętrowe gmaszysko Ośrodka Hansa Christiana i zerknąć na trzy osiemnastowieczne domy, w których ów pomieszkiwał i gdzie miał napisać wszystkie swe sto pięćdziesiąt sześć baśni.”


Tak pisała z Kopenhagi Zofia Beszczyńska w artykule „Kopenhaga: z Andersenem i bez”1 Oprócz wyżej wymienionych Dania kojarzy się także z Małą Syrenką (Den Lille Havfrue), kanałami i rowerami. Na duński krajobraz, często zasnuty mgłami, składają się rozlegle przestrzenie, płaskie pola, malownicze wioski, stosunkowo mała liczba miast. Najważniejszym z trzech głównych obszarów duńskiego lądu, obok Fionii i Jutlandii, jest Zelandia (Sjaelland) z uwagi na stolicę kraju – Kopenhagę (Kobenhavn).


Śladami Hamleta

Jadąc do Kopenhagi, warto odwiedzić jej atrakcyjne okolice. Na północ – Luisianę. Znajduje się tam słynne Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Rungsted, gdzie mieszkała Karen Blixen. Dziś w jej rodzinnym domu mieści się muzeum pisarki, w którym od ostatnich lat jej życia nic nie zostało zmienione. Natomiast na wzgórzu Helsingor wznosi się Kronborg Slot, zwany Zamkiem Elsinore – to w jego murach spacerował szekspirowski Hamlet. Na zachód od Kopenhagi można podziwiać urocze miasteczko Roskilde, a w nim okazałą Katedrę (Domkirke) będącą miejscem spoczynku duńskich monarchów. Miasto znane jest także z Muzeum Wikingów oraz Festiwalu Muzyki Rockowej, który odbywa się tam rokrocznie w czerwcu. Na drugiej wyspie – Fionii (Fyn), znajduje się właściwie tylko jedno większe miasto – Odense, a większość wyspy stanowią pola i wioski oraz piaszczyste plaże na południowym wybrzeżu. Najbardziej urozmaicony krajobraz odnaleźć można w Jutlandii (Jylland) – od łagodnych wzgórz po pustkowia porośnięte wrzosem. Najciekawszym miastem na tym półwyspie jest Arhus.

Bliskość morza miała zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się i rozwoju państwa duńskiego. W miejscu, gdzie dziś mieści się Kopenhaga, dawniej istniała maleńka osada rybacka. W XII wieku biskup Absalon wzniósł zamek w miejscu dzisiejszego Christiansborgu, a następnie rozwinęło się tam miasto, którego dochody pochodziły ze specjalnych przywilejów i wprowadzenia cła sundzkiego na statki przepływające przez Oresund (cieśnina Ucho), pozostającą wówczas w rękach duńskich. Po upadku portów hanzeatyckich miasto stało się głównym portem Bałtyku, zyskując sobie miano Kobenhavn (port kupców).

Do Kopenhagi warto przyjechać choćby ze względu na muzea, a jest ich tutaj wiele; między innymi Muzeum Filmu Duńskiego, Muzeum Teatralne, Muzeum Miejskie czy na przykład znakomite muzeum Ny Carlsberg Glyptotek, w którym zebrano dzieła sztuki greckiej, rzymskiej i egipskiej, kolekcję sztuki etruskiej. Jednym z najczęściej chyba odwiedzanych jest Muzeum Figur Woskowych Luis Tussaud. Do głównych atrakcji miasta należy Ratusz (Radhus) z umieszczonym na szczycie astronomicznym Zegarem Świata Jensa Olsena.


Lury

Na szczególną uwagę zasługują dwa miejsca – Muzeum Instrumentów Muzycznych i Muzeum Narodowe. Można w nich zobaczyć imponujące kolekcje instrumentów z całego świata, szczególnie eksponaty związane z historią Danii, a wśród nich lury, które wiążą się także z kulturą innych części Skandynawii.

Instrumenty te pochodzą z epoki brązu (1800 – 500 p.n.e.). Znane są dzięki odkryciom archeologicznym i rzeźbom skalnym. Na terenach Skandynawii odnaleziono ich kilkadziesiąt (Dania, Szwecja, Norwegia, oprócz tego północne Niemcy). Zwykle były znajdywane w parach, przy czym różniły się kształtem – drugi instrument był odbiciem w lustrze pierwszego. Lurę tworzy wąska, stopniowo rozszerzająca się rura z brązu, zgięta spiralnie w kształcie litery „s” i zakończona płaską, talerzową czarą głosową; posiada ustnik zbliżony do ustnika puzonu. Na ogół można wydobyć z tego aerofonu od ośmiu do czternastu tonów. Długości lur wahają się od półtora do ponad dwóch metrów. W Kopenhadze można je też obejrzeć na Placu Ratuszowym, który jest jednym z głównych miejsc miasta. Znajduje się tam pomnik dwóch postaci grających na tych instrumentach, który przypomina, że lury należą do symboli kraju.

Lury nie pozostały wyłącznie muzealnymi eksponatami. Są używane także i dziś. Jednym z bardziej znanych mistrzów gry na lurze jest Odd Lund. Wystąpił on między innymi w 1994 roku na otwarciu Olimpiady w Lillehammer, a także w 1997 roku na Światowych Mistrzostwach Narciarskich (Nordic Ski World Championship) w Trondheim.


Muzyka

Sąsiedztwo Danii z Europą Zachodnią i resztą Skandynawii powodowało, że kultura i muzyka tego kraju ulegały rozmaitym wpływom – niemieckim, angielskim, francuskim, a także polskim (w zakresie muzyki tanecznej). Na muzykę ludową oddziaływał też folklor miejski. Wielorakie wpływy, silniejsze niż w innych państwach Skandynawii, przeobraziły duńską kulturę muzyczną, szczególnie w ostatnich latach, kiedy silnie napływała rozrywkowa muzyka euroamerykańska.

Muzyka duńska jest ściśle związana z tańcem, do najpopularniejszych należą walc i polka, a także rheinlander, hopsa, chodzony. Wiele melodii, wykonywanych przeważnie na skrzypcach, akordeonie i klarnecie, jest przeznaczonych dla jednej, dwu, trzech lub czterech tańczących razem par. Większość melodii utrzymana jest w tonacji G i D-dur (rzadziej spotyka się melodie w C, A, E i F-dur), zaledwie zaś kilka – w tonacjach molowych. Do dziś tradycyjny styl muzyczny najlepiej zachował się w Fano, Thy, Himmerland i Laso.

Kopenhaga ma ciekawą ofertę dla miłośników muzyki folkowej. Prężnie działa Kopenhaski Klub Folkowy (www.folkclub.dk), ponadto co roku w listopadzie organizowany jest Festiwal Muzyki Irlandzkiej (www.irishfestival.dk), na który przyjeżdżają głównie dudziarze, skrzypkowie, harfiści i śpiewacy. Wykonawcom, wśród których wielu jest ludzi młodych, towarzyszy liczna publiczność.


Folklor pod lupą

Geneza badań folklorystycznych w Danii sięga początku XIX wieku. Dalej jej historię tworzą przede wszystkim Svend Grundtvig (1824 – 1883) i Evald Tang Kristensen (1843 – 1929), którzy zostawili po sobie bezcenne zbiory z wypraw terenowych. Ich wysiłki docenił kolejny duński folklorysta, Axel Olrik – inicjator i założyciel Duńskiego Archiwum Folkloru (Dansk Folkemindesamling, DFS) w Kopenhadze.

Zbieranie folkloru zapoczątkował w Danii historyk Rasmus Nyerup w 1809 roku. W centrum jego zainteresowania znalazły się ballady. Zebrał około dwustu pięćdziesięciu melodii, z których większość została opublikowana w pięciotomowej pracy „Udvalgte Danske viser” („Wybrane ballady duńskie”, 1812 – 1814). O wiele większy zbiór zgromadził Svend Grundtvig z pomocą organisty – Andreasa Petera Berggreena w latach 1840 – 1877. Zapisywali oni nie tylko teksty i melodie ballad, ale także ludowe bajki, legendy, wierzenia, zagadki, przysłowia. Zgodnie z tendencjami badań w Europie, zwracano w Danii szczególną uwagę na repertuar wokalny, a przede wszystkim balladowy. Właśnie ballada była nośnikiem najdawniejszych elementów o proweniencji nawet średniowiecznej. Na studiowaniu ballad koncentrowano się nie tylko w XIX, ale i w XX wieku.


Kristensen– duński Kolberg

Najwspanialszym i największym dziełem duńskich folklorystów jest dwunastotomowy zbiór „Danmarks gamle Folkeviser” („Dawne ludowe ballady duńskie”). Pomysłodawcą i redaktorem tego wydawnictwa był Svend Grundtvig (w latach 1853 – 1876), a po jego śmierci było ono kontynuowane m.in. przez Axela Olrika i innych. Materiałem do „Danmarks gamle Folkeviser” stały się również niedrukowane zbiory nauczyciela z Jutlandii – Evalda Tanga Kristensena, folklorysty i pasjonata ludowych tradycji.

Kristensen rozpoczął zbieranie folkloru w 1868 roku i kontynuował aż do śmierci (1929). Początkowo jego działalność miała zasięg lokalny, a później rozszerzył ją do większego terytorium. Zbierał bajki, legendy, ale przede wszystkim ballady, które w większości zostały opublikowane między innymi w serii „Jyske folkeminder” („Tradycje Jutlandii”). Kristensen jest uważany przez Duńczyków za najwybitniejszego kolekcjonera folkloru. Rezultaty jego pracy w terenie są imponujące. Zebrał on około trzech tysięcy pieśni ludowych, tysiąc melodii, dwa tysiące siedemset bajek oraz dwadzieścia siedem i pół tysiąca legend i opowiadań.

Zbieranie folkloru w XIX wieku rzadko dotyczyło muzyki instrumentalnej. Prawdopodobnie dlatego, iż dużo muzyki istniało w rękopisach muzykantów. Ich wersja była uważana za bardziej oryginalną, niż ta, którą zapisywali badacze. Pod koniec XIX wieku Kristensen rozpoczął zbieranie tych rękopisów, założył także stowarzyszenie duńskich skrzypków ludowych. Obecnie w archiwach przechowuje się około tysiąca dwustu dokumentów, pochodzących z lat 1750 – 1950. Prawie wszystkie z nich to muzyka na skrzypce.


Duńskie Archiwum Folkloru

Przełomową datą dla uporządkowania zbieranych materiałów był rok 1904 (według innych źródeł 1905). Zostało wówczas założone Duńskie Archiwum Folkloru (DFS) w Kopenhadze (obecna siedziba mieści się przy Christians Brygge 3). Do powiększenia już zgromadzonych tam zbiorów archiwalnych w znacznym stopniu przyczynił się Hakon Grüner–Nielsen, który w 1907 roku po raz pierwszy zastosował fonograf do nagrań duńskiego folkloru. W latach 1909 – 1916 nagrał on fonografem około stu melodii tanecznych. Była to głównie muzyka z Sonderho na wyspie Fano.

Po śmierci Axela Olrika (1917), głównego założyciela archiwum, badania osłabły. Zostały wznowione w latach pięćdziesiątych wraz z nową generacją naukowców. W 1956 Nils Schiorring opracował i opublikował bogaty repertuar śpiewaczki ludowej Selmy Nielsen („Selma Nielsens viser...”). Z powrotem zostały wprowadzone studia folkloru na Uniwersytecie w Kopenhadze i utworzono tam w 1967 Instytut Folkloru (Institut for Folkemindevidenskab). W 1971 powstała stacja badawcza w Hogager (koło Holstebro), w północnej Jutlandii – Dom Muzyki Ludowej (Folkemusikhuset), w którym działał folklorysta Torkild Kundsen. Od niego i jego współpracowników, wyposażonych już w taśmy magnetofonowe (od 1958), badania nad muzyką ludową ukierunkowane były na studiowanie poszczególnych śpiewaków, instrumentalistów, grup i społeczności. Od 1963 poprzez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte nagrywaniem pieśni zajmował się też archiwista – Svend Nielsen. W 1979 badacze zaczęli używać do nagrań kamer wideo. Przedmiotem szczególnego zainteresowania stały się wówczas sytuacje taneczne.

Najstarsze zbiory archiwalne (w formie rękopisów) pochodzą z 1830 roku. Na wałkach (jest ich około półtora tysiąca) została utrwalona głównie muzyka duńska, a także muzyka z Grenlandii i Faroes. Zdecydowaną większość nagrań stanowi muzyka na taśmach magnetofonowych. Oprócz nagrań dźwiękowych archiwum gromadzi również materiał wizualny – fotografie informatorów i ich codziennego otoczenia, obiektów i miejsc związanych z tradycją ludową, świąt, biesiad, obrzędów. Łącznie kilkanaście tysięcy zdjęć, a także filmy dokumentalne o folklorze. Wszystkie materiały są katalogowane zgodnie z miejscem pochodzenia, przedmiotem (tematem) i osobą (informator, nagrywający). Z fonoteki i czytelni archiwum można korzystać codziennie (więcej informacji o nim znajduje się na stronie internetowej www.dafo.dk ). Oprócz DFS, istnieje w Danii kilka mniejszych archiwów folklorystycznych posiadających kolekcje materiałów w formie rękopisów, nut i nagrań.

Przechowywane w Duńskim Archiwum Folkloru materiały – starodruki, rękopisy, pieśni na luźnych kartkach, zdjęcia i wreszcie nagrania – na wałkach, taśmach i kasetach wideo są właściwie jedynym, żywym śladem minionej kultury. Do dziś muzyka tradycyjna zachowała się w Danii najsłabiej spośród innych krajów skandynawskich – aż tak znacznie została zdominowana i przeobrażona przez kulturę miejską.


Ewa Sławińska


1Nowe Książki, nr 11, 1997.


Bibliografia:

1. Boberg Inger, Folkeminde-forskningens Historie i Mellem – og Nordeuropa, Kobenhavn 1953 (ze streszczeniem w j. angielskim, s. 365 – 382).

2. Dal Erik, The linked stanza in Danish ballad. Its age and its antoloques, Cambridge 1958.

3. Holbek Bengt, Folklore research in Denmark. A Danish point of view, Bloomington 1964.

4. Rockwell Joan, Evald Tang Kristensen. A lifelong adventure in folklore, Copenhagen 1982.

Dział: 

Dodaj komentarz!