XVIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”

XVIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej Dziecko w Folklorze organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim odbywał się w dniach 2-3 października 2010. W tym roku przepojony był niezwykłą atmosferą święta ludowego. Wyjątkowa liczba zgłoszeń (ok. 500 uczestników) i poziom występów świadczy o coraz większej świadomości jego uczestników o przywiązaniu do rodzimej tradycji.

Baranów Sandomierski, który na dwa dni w roku ściąga tak dużą liczbę uczestników i instruktorów staje się kolebką kultury ludowej. Nie ma nic bardziej przejmującego i autentycznego niż wyśpiewane głosem małego dziecka pieśni, wystukane małymi stópkami tańce czy zagrane drobnymi rączkami, na ludowych instrumentach melodie. Wszystko to nadaje temu wydarzeniu niepowtarzalny, unikatowy charakter.

Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej jest jedyną taką imprezą w Polsce południowo wschodniej. Ze względu na jej charakter i tematykę od początku istnienia zyskał renomę wśród uczestników. Festiwal stanowi wędrówkę po wielu zakątkach naszego kraju przez muzykę, taniec i widowiska teatralne, w które wprowadzają nas najmłodsi przedstawiciele różnych regionów, inspirowani własną tradycją i kulturą, niezwykle mocno z nią związani.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach tematycznych: soliści śpiewacy, grupy śpiewacze, gawędziarze, grupy obrzędowe, instrumentaliści. W trakcie festiwalu odbywają się imprezy towarzyszące, m. in.: prezentacja lasowiackiej kuchni regionalnej z poczęstunkiem, wystawa rękodzielnictwa twórców ludowych, seanse filmowe dotyczące kultury ludowej.

W drugim dniu festiwalu instruktorzy grup dziecięcych uczestniczą w warsztatach edukacyjnych dla środowiska folklorystów. W tym czasie uczestnicy festiwalu zwiedzają zamek baranowski wraz z otaczającym go parkiem.

Tegoroczne występy oceniało jury, w składzie:mgr Alicja Haszczak - przewodnicząca Jury, etnochoreograf z Rzeszowamgr Jolanta Dragan - kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowejprof. dr hab. Antoni Zoła - etnomuzykolog, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoRyszard Rabeszko - Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

Jury oceniło 53 programy artystyczne, w tym: 18 zespołów tanecznych, 6 widowisk teatralnych, 9 zespołów śpiewaczych, 10 solistów śpiewaków, 2 kapele, 8 solistów instrumentalistów.

We współczesnej rzeczywistości, gdzie szeroko rozumiana kultura ludowa jest zjawiskiem mało znanym, często wręcz obcym wielu osobom, zmiana tego stanu rzeczy nie jest łatwa. Trudno jest promować kulturę ludową w czasach komercjalizacji kultury masowej, dlatego też ogromną rolę odgrywają w tym przedsięwzięcia na miarę baranowskiego festiwalu. Festiwalu, na którym dominuje młodość i rodzi się nadzieja na przyszłość.

Skrót artykułu: 

XVIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej Dziecko w Folklorze organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim odbywał się w dniach 2-3 października 2010. W tym roku przepojony był niezwykłą atmosferą święta ludowego. Wyjątkowa liczba zgłoszeń (ok. 500 uczestników) i poziom występów świadczy o coraz większej świadomości jego uczestników o przywiązaniu do rodzimej tradycji.

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!