World Music

muzyka wczoraj czy muzyka przyszłości?

Co to jest World Music ?

Sądzę, że pojęcie World Music (Muzyka Świata) powstało z potrzeby nazwania tego, co jest zbyt szerokie, by nadać mu jednoznaczną i precyzyjną formułę.

Tak naprawdę nikt nie potrafi chyba zdefiniować tego zjawiska, które istniało od zawsze, ale dopiero teraz, pod koniec XX wieku nabiera sensu globalnego

Muzyka świata, czyli muzyka różnych światów z naszego Świata. To otwarcie kulturowe, będące następstwem globalnej medialności, zdaje się być jednym z tych nielicznych pozytywnych elementów rozwoju cywilizacji, które ciągle jeszcze pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem

World Music ma szansę stać się dzisiaj jedną z płaszczyzn nie tylko muzycznego, ale i duchowego spotkania różnych światów.

World Music jako koncepcja artystyczna, podobnie jak większość współczesnych zjawisk kulturowych, narodziła się w świecie bogatej Północy, ale swoje korzenie odnalazła w muzyce "starego świata"; w muzyce afrykańskiej, arabskiej, indyjskiej, aborygeńskiej, latynoamerykańskiej, itd. Czy dzisiaj kogokolwiek dziwią łączenia muzyki np. celtyckiej z elementami afro? Dwadzieścia lat temu była to tylko strefa wyobraźni.

Sądzę, że pojęcie World Music, jako zbyt szerokie do "medialnego skonsumowania", zacznie się dzielić na nowe pojęcia i zjawiska, ale gdzieś w przyszłości nazwa ta pozostanie jako początek wielkiego przełomu w historii muzyki nowego tysiąclecia.

Sławek Król &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

Z jednej strony łudzi ona pozornym bogactwem (nagrodę Grammy przydziela się w prawie stu kategoriach), z drugiej zaś, szeroki ocean muzyki kanalizuje w ściśle określone schematy, nie pozwalające wyjść poza wylansowane przez mass media mody.

Folk to nic innego, jak odnajdywanie własnych korzeni. Muzycy folkowi szukają tematów tradycyjnych, często studiują dawne techniki i sposoby interpretacji, rekonstruują instrumenty, lecz to tylko początek ich pracy. Warunkiem koniecznym jest tu twórcza postawa, odnalezienie samego siebie w łańcuchu tradycji. Odtwarzanie tematów tradycyjnych ściśle wiąże się z ich subiektywną interpretacją. Wczoraj szuka syntezy z Dzisiaj. Dlatego muzyka folk, choć sięga często głęboko w przeszłość, jest żywa i zrozumiała.

Nikogo dziś nie dziwi fakt łączenia gatunków muzycznych. Kiedy artyści decydują się skojarzyć różne kultury, mamy do czynienia z Muzyką Świata, dzieckiem naszych czasów - epoki "globalnej wioski". Dawniej można było mówić o wpływie jednej kultury na drugą (czasem był to efekt konfliktu militarnego), lub wzajemnych oddziaływań kultur sąsiadujących. W epoce łączności satelitarnej i Internetu niczym dziwnym nie będzie muzyka oparta np. na afrykańskim rytmie i europejskiej melodyce, gdzie obok siebie zabrzmią instrumenty andyjskie, hinduskie i aborygeńskie. I w tym miejscu otwiera się przed nami kolejna przestrzeń, tym razem otwarta w przyszłość. Folk i Muzyka Świata bowiem, to most łączący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, łączący różne kultury, to również jedna z dróg odnalezienia siebie - nie tylko "tu i teraz", lecz również "wszędzie i zawsze".

Robert Wasilewski - "Folk Roll" &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspWięcej informacji o zjawiskach związanych z Folk i World Music, o zespołach, wydawnictwach i innych sytuacjach związanych z tą muzyką będziecie mogli uzyskać z katalogu "Folk Roll". Napiszcie na adres:

Folk Roll
ul. Pruszkowska 6b/14
02-118 Warszawa
tel. (0-22) 659-88-07

a uzyskacie możliwość regularnego otrzymywania informacji i zamawiania wybranych wydawnictw, często niedostępnych w sklepach muzycznych.

(Przedruk za "Wegetariańskim Światem", nr 5/97. "Folk Roll" będzie/jest wydawany w oparciu o firmę Folk Time; z niecierpliwością czekamy na możliwość szerszego zaprezentowania tego pisma na łamach "Gadek" - przyp. red.)
Skrót artykułu: 

Muzyka świata, czyli muzyka różnych światów z naszego Świata. To otwarcie kulturowe, będące następstwem globalnej medialności, zdaje się być jednym z tych nielicznych pozytywnych elementów rozwoju cywilizacji, które ciągle jeszcze pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem

Dodaj komentarz!