Werdykt Jury

Werdykt Jury
Protokół z obrad jury konkursu
"Scena Otwarta"
IX Festiwalu Muzyki Ludowej
"Mikołajki Folkowe"


Lublin 10.12.1999

Jury w składzie:
Małgorzata Jędruch
Anna "Mała" Łukasiewicz Wojciech Ossowski
Sławomir Król
Andrew Nixon


po przesłuchaniu wszystkich wykonawców biorących udział w konkursie postanowiło przyznać:

  • nagrodę specjalną w postaci misia i balonika Patrycji - frontmence zespołu "Samhain" za wdzięk i radość
  • dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości 500 zł ufundowane przez Fundację Kultury zespołom:
  • Kaptoszki - za pomysłowe wykorzystanie tematów ludowych i poszukiwania muzyczne
  • Mama Bum - za naturalną radość grania, muzykalność, dbałość o wygląd i nade wszystko pozytywne wibracje

Miejsce drugie i nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Fundację Kultury jury jednogłośnie przyznało zespołowi Stara Lipa, dostrzegając i doceniając sztukę wokalną, pomysłowe wykorzystanie tematów ludowych i aranżacje, a nade wszystko wspaniały kontakt z publicznością i wygląd sceniczny.

Pierwszą nagrodą- Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w wysokości 2000 zł - jury jednogłośnie uhonorowało zespół Jahiar Group - za profesjonalizm i widoczny rozwój.Mamy nadzieję, że artyści, którzy przewinęli się przez konkursową scenę dostarczą nam jeszcze wiele wzruszeń. Podziwiając ich pasję, dziękujemy wszystkim, którzy stanęli w szranki. Ufamy, że podobnie jak my, cenią sobie oni przede wszystkim możliwość grania ciekawej muzyki, a nie nagrody.

Na zakończenie pragniemy zauważyć i podkreślić różnorodność propozycji. Jesteśmy świadomi, że przy innym składzie personalnym jury werdykt brzmiałby inaczej.

Zapraszamy wszystkich chętnych na Scenę Otwartą za rok.

Dział: 

Dodaj komentarz!