Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego

„Masai Manhood”

MASAI MANHOOD
Reżyseria: Chris Curling
Antropolog: Melissa Llewelyn-Davies
Czas trwania: 53 min.

Film został nakręcony po "Masai Women", w tym samym rejonie. Oba filmy tworzą barwny obraz masajskich mężczyzn i kobiet oraz ich role w społeczności Masajów.

Masajowie to pasterski lud wędrowny, żyjący w dolinach Afryki Wschodniej. W ich systemie społecznym istnieją wyraźnie wytyczone granice pomiędzy mężczyznami a kobietami oraz różnymi grupami wiekowymi. Szczególnie istotna różnica występuje pomiędzy młodymi mężczyznami zwanymi "moranami" (czyli 'wojownikami') oraz starszyzną. Po obrzezaniu morani żyją w lasach na peryferiach społeczeństwa Masajów; nie wolno im żenić się ani brać udział w podejmowaniu ważniejszych decyzji. Główną osią filmu jest opis życia moranów oraz prezentacja dramatycznej ceremonii "eunoto", która oznacza przejście od wojownika do pełnej dojrzałości społecznej i odpowiedzialności starszyzny. W filmie moranowie z wyczuciem opowiadają antropologowi o swym życiu wojowników (ich wypowiedzi zostały przetłumaczone). Film jest źródłem wielu cennych informacji o wydarzeniach poprzedzających ceremonię eunoto, m.in. pokazuje fascynującą scenę żartobliwych obelg kierowanych przez moranów do swych matek oraz rytualne praktyki składające się na ceremonię przejścia. Być może jest to jedna z ostatnich odbywających się ceremonii eunoto, ponieważ na Masajów wywierana jest coraz większa presja, aby zmienili swój sposób życia. Film pokazuje dramaturgię tych wydarzeń oraz ich znaczenie zarówno dla uczestników jak i dla całego systemu społecznego Masajów


Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego, to projekt skierowany do uczelni wyższych w Polsce. Organizatorem jest Polski Instytut Antropologii w Warszawie oraz Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Projekcje filmów udostępnionych przez organizatorów, mają się odbywać w trzecim tygodniu każdego miesiąca od listopada 2011 do maja 2012.

8.12.2011r., godz. 16.00, Chatka Żaka, Mała Scena
Skrót artykułu: 

Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego, to projekt skierowany do uczelni wyższych w Polsce. Organizatorem jest Polski Instytut Antropologii w Warszawie oraz Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Projekcje filmów udostępnionych przez organizatorów, mają się odbywać w trzecim tygodniu każdego miesiąca od listopada 2011 do maja 2012.

Dodaj komentarz!