Warsztaty nigunów Ilii Sajtanowa

Ilja Sajtanow, moskiewski muzyk; gra w zespole Lakocza muzykę inspirowaną folklorem różnych państw Europy i Kaukazu. Studiował muzykę klezmerską u Stasa Rajko, Merlina Sheperda, Merylin Lerner i Joshuy Horowitza. Na tegorocznych Mikołajkach będzie prowadził warsztaty nigunów.
Nigun - pochodzi z tradycji, która zakazuje używania mowy podczas posiłków szabasowych między rytualnym umyciem rąk a zjedzeniem chałki szabasowej. Nakaz ten nie zwalnia z obowiązku radości przeżywanej przez cały szabas. Stąd powstały rytmiczne melodie śpiewane bez użycia słów (np o treści. tam ta ra tam tam, ta ra tam). Rozwój nigunim przypadł w kulturze chasydzkiej na XVIII wiek. Wielcy chasydzcy rabini i cadycy układali swoje nigunim i wprowadzali je w życie w swoich synagogach i domach modlitw. Dziś nadal nigunim są śpiewane, znane są specyficzne chasydzkie nigunim chasydów z ruchu Lubawiczerów. Twórcy nigunim często czerpali melodie z lokalnych wzorców, stąd np. niektóre nigunim chasydzkie z Góry Kalwarii imitują werble pobliskich koszar, inne - np. melodie góralskie. Nigunim dają wdzięczne pole dużej improwizacji, stąd w ostatnich latach tradycja tego śpiewu zaczyna być dostrzegana przez muzyków z pogranicza muzyki klezmerskiej i jazzu. Dają one możliwość dołączenia do śpiewu prawie każdego bez specjalnego przygotowania.

Chatka Żaka, Sala Czarna, 10.12.2011, godz. 17.30

Skrót artykułu: 

Ilja Sajtanow, moskiewski muzyk; gra w zespole Lakocza muzykę inspirowaną folklorem różnych państw Europy i Kaukazu. Studiował muzykę klezmerską u Stasa Rajko, Merlina Sheperda, Merylin Lerner i Joshuy Horowitza. Na tegorocznych Mikołajkach będzie prowadził warsztaty nigunów.

Dodaj komentarz!