Village Kollektiv

"Motion Rootz Experimental 2006"

Album grupy powstałej z inicjatywy muzyków Kapeli ze Wsi Warszawa i Rafała Kołacińskiego w 2002 roku. Jej muzyka to fuzja elektronicznych dźwięków z "żywym" brzmieniem oryginalnych instrumentów i śpiewu. Muzyczne korzenie tworzą układ scalony z komputerową partyturą, kreując nową przestrzeń dźwiękową, w której ekspresja słowa "ludu" nabiera wyrazistej wymowy.

Muzycy wykorzystują ludowe melodie pochodzące z polskich Kurpi i zasłyszane od bułgarskich Szopów. Stosują tradycyjne techniki śpiewu gardłowego z Tuwy oraz jojk ludu Saami. Oryginalne melodie są także inspiracją do własnych poszukiwań twórczych i instrumentalnych improwizacji. Muzyka elektroniczna zespołu łączy w sobie między innymi brzmienia elektctro, dub and drum & bass.

Dystrybucja:
info@vk.com.pl http://www.vk.com.pl
Skrót artykułu: Album grupy powstałej z inicjatywy muzyków Kapeli ze Wsi Warszawa i Rafała Kołacińskiego w 2002 roku. Jej muzyka to fuzja elektronicznych dźwięków z "żywym" brzmieniem oryginalnych instrumentów i śpiewu. Muzyczne korzenie tworzą układ scalony z komputerową partyturą, kreując nową przestrzeń dźwiękową, w której ekspresja słowa "ludu" nabiera wyrazistej wymowy.

Dodaj komentarz!