Ukraina w centrum Lublina

Lublin od dawna ze względu na swoje położenie miał związki ze Wschodem Europy i Ukrainą. Dzięki wielu projektom jawi się jako miejsce transferu kulturowego ze Wschodu Europy na Zachód i odwrotnie, a także jako miejsce styku kultury współczesnej z kulturą dawną i tradycyjną. Ponadto, choć mniejszość ukraińska w Lublinie jest niewielka, to duży potencjał wnosi młodzież studiująca w Lublinie, zarówno Polacy ukraińskiego pochodzenia, jak i Ukraińcy, uczący się na wszystkich uczelniach lubelskich oraz w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest to nie tylko doskonałe środowisko odbiorców, ale też ludzi z dużym potencjałem organizacyjnym.

Impreza „Ukraina w CENTRUM Lublina” jest przygotowywana przez środowisko skupione wokół wielu organizacji: Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego, Uczelnianego Samorządu Studentów KUL i Orkiestry św. Mikołaja z myślą o mieszkańcach Lublina, a także o Ukraińcach mieszkających w Lublinie. Przedsięwzięcie to będzie się odbywać w wybranych klubach i instytucjach kulturalnych zlokalizowanych w centrum miasta. Istotą projektu jest bowiem objęcie działaniem jak największej ilości różnorodnych miejsc, a co za tym idzie dotarcie do różnorodnego odbiorcy. Będzie to przegląd współczesnej kultury ukraińskiej inspirowanej kulturą tradycyjną. Usłyszymy muzykę od bardziej tradycyjnej – zespół Baj z Huculszczyzny, po najnowszą – sound system Banda Arkan inspirujący się folklorem Karpat, czy rockową Atmasferę. Zapraszamy na wystawę malarstwa Tarasa Łozińskiego i przegląd młodego kina ukraińskiego przygotowany przez Stowarzyszenie „Szeszory”. Są to wydarzenia kulturalne, które w większości będą prezentowane nie tylko w Lublinie, ale i w Polsce po raz pierwszy. Dołączy do nich recital Jarosława Tomaszewskiego na rzecz ratowania cerkwi w Baligrodzie.

Cykl imprez „Ukraina w CENTRUM Lublina” został pomyślany jako doskonałe uzupełnienie odbywającego się w tym samym czasie festiwalu „Mikołajki Folkowe”, których jest integralną częścią.

Skrót artykułu: 

Lublin od dawna ze względu na swoje położenie miał związki ze Wschodem Europy i Ukrainą. Dzięki wielu projektom jawi się jako miejsce transferu kulturowego ze Wschodu Europy na Zachód i odwrotnie, a także jako miejsce styku kultury współczesnej z kulturą dawną i tradycyjną. Ponadto, choć mniejszość ukraińska w Lublinie jest niewielka, to duży potencjał wnosi młodzież studiująca w Lublinie, zarówno Polacy ukraińskiego pochodzenia, jak i Ukraińcy, uczący się na wszystkich uczelniach lubelskich oraz w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest to nie tylko doskonałe środowisko odbiorców, ale też ludzi z dużym potencjałem organizacyjnym.

Dodaj komentarz!