Trei Parale

(Rumunia)

Brzmienie kapeli wypełnia muzyka dawna charakterystyczna dla regionu Karpat. Muzycy Trei Parale prezentują tradycyjne dźwięki zarówno Rumunów, jak i innych grup etnicznych żyjących w tamtym rejonie: Żydów, Węgrów, Cyganów.
Zespół koncertuje na festiwalach muzyki średniowiecznej i dawnej w Rumuni. Trei Parale można spotkać na wernisażach i w klubach w Bukareszcie. Ich muzykę można usłyszeć w radiu i telewizji. Koncertują także za granicą: w Brukseli i Budapeszcie.

Kapela zasłynęła projektem "Bazar". To swego rodzaju wyprawa w świat, w którą zabierają nas muzycy, oprowadzając nas po karczmach i gospodach, miasteczkach i miejskich slumsach dziewiętnastowiecznej Wołoszczyzny i Mołdawii. "Bazar" opowiada o czasach, kiedy malał dotychczasowy silny wpływ orientalny, a zachodnia fala zalewała kolejno regiony różnych kultur. Rumuńskie miasteczka to świat wielokulturowy, gdzie w sąsiedztwie dużych grup cygańskich czy żydowskich żyła społeczność rumuńska, a także mniejsze społeczności Greków, Ormian i Włochów. Charakterystyczna dla tamtego okresu muzyka przybliża ową mieszankę kulturową. W swoich utworach artyści z Trei Parale odwołują się głównie do dziewiętnastowiecznych transkrypcji Antona Panna, psalmisty i teoretyka muzyki bizantyjskiej, opublikowanych w kilku tomach zatytułowanych "The Hospital of Love". Muzycy czerpią inspiracje także z wypraw do starszych muzykantów wiejskich, nagrań dokonanych przez Constantina Brailoiu i poszukiwań w zbiorach muzyki tradycyjnej. Oprócz owych inspiracji, muzycy Trei Parale wciąż odkrywają i eksperymentują. Fragmenty muzyki, która pojawia się w projekcie "Bazar", zostały zarejestrowane na pierwszej, noszącej taki sam tytuł płycie kapeli.


Muzycy:
Florin Iordan - fujarki, kobza (etnomuzykolog z Muzeum Wsi Rumuńskiej)
Daniel Pop - śpiew, fujarki, instrumenty perkusyjne, drumla
Beatrice Iordan -śpiew, kobza
Dinu Petrescu -instrumenty perkusyjne

www.treiparale.ro

Art Studio
11.12.2010, godz. 01.00, bilety 10 zł
Skrót artykułu: 

Brzmienie kapeli wypełnia muzyka dawna charakterystyczna dla regionu Karpat. Muzycy Trei Parale prezentują tradycyjne dźwięki zarówno Rumunów, jak i innych grup etnicznych żyjących w tamtym rejonie: Żydów, Węgrów, Cyganów.

Dodaj komentarz!