Tkactwo – zanikające dziedzictwo

Co zrobić, by zachować dawne tradycje i umiejętności? Jak zachęcić młodzież, by uznała dawne wzory i rzemiosło za modne i atrakcyjne? Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rusza właśnie z projektem, który ma zbudować tę świadomość przy pomocy atrakcyjnych dla młodzieży nowoczesnych narzędzi – warsztatów etnodesignu (z udziałem znanego projektanta), multimediów (np. animacja poklatkowa) lub zastosowania technik tkackich w interesującej formie użytkowej. Będziemy budować bezpośredni kontakt młodzieży zarówno z twórczyniami, jak i autorytetami. Dodatkowo konkursy, wystawy oraz przede wszystkim stworzenie szlaku turystycznego – to główne działania, które będziemy realizować w naszym województwie na terenie dwóch gmin: Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy większość podlaskich tkaczek.
– Będzie to produkt turystyczny i edukacyjny, specjalnie przygotowany i oznakowany, by wszyscy w przystępny sposób mogli zapoznać się z tradycją i wzornictwem tkanin dwuosnowowych – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK. – Planujemy oznakowanie głównych dróg dojazdowych do gmin specjalnym logo wybranym w drodze konkursu dla młodzieży akademickiej i szkół plastycznych oraz szerszą promocję krainy.
Pod koniec października zorganizowane zostanie uroczyste otwarcie szlaku z udziałem lokalnej społeczności z terenu obu gmin, tkaczek z całego regionu oraz z kraju, uczestników projektu i wszystkich zainteresowanych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym. Gospodynie tkały na własne potrzeby, a te zdolniejsze – na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi i miast. Obecnie jest to bardzo rzadka umiejętność.
– W województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie dwanaście. Są to w większości osoby w podeszłym wieku – mówi Krystyna Kunicka, koordynatorka projektu. – To ostatni moment na wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i przekazanie ich innym osobom.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku projekt „Kraina wątku i osnowy – konkurs i warsztaty” realizować będzie do listopada 2017 r. Przy wsparciu specjalistów w zakresie tkactwa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie oraz Domem Kultury w Czarnej Białostockiej. Większa cześć projektu będzie miała charakter edukacyjny, a jego atrakcyjność podniesie udział artystów, projektantów i właścicieli firm zajmujący się tworzeniem produktów inspirowanych kulturą i tradycyjnym rzemiosłem.
Szczegółowe informacje na stronie www.dwuosnowowa.pl

Izabela Dąbrowska, kierownik Działu Promocyjno-Edytorskiego WOAK w Białymstoku

Skrót artykułu: 

Co zrobić, by zachować dawne tradycje i umiejętności? Jak zachęcić młodzież, by uznała dawne wzory i rzemiosło za modne i atrakcyjne? Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rusza właśnie z projektem, który ma zbudować tę świadomość przy pomocy atrakcyjnych dla młodzieży nowoczesnych narzędzi – warsztatów etnodesignu (z udziałem znanego projektanta), multimediów (np. animacja poklatkowa) lub zastosowania technik tkackich w interesującej formie użytkowej. Będziemy budować bezpośredni kontakt młodzieży zarówno z twórczyniami, jak i autorytetami. Dodatkowo konkursy, wystawy oraz przede wszystkim stworzenie szlaku turystycznego – to główne działania, które będziemy realizować w naszym województwie na terenie dwóch gmin: Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy większość podlaskich tkaczek.

fot. z arch. organizatorów

Dział: 

Dodaj komentarz!