The Cracow Klezmer Band

"De Profundis"

Zespół działa dopiero od trzech lat i grupuje profesjonalnych muzyków klasycznych, którzy chcieli wypracować dla siebie większy obszar kreatywności. Dowodem tego stało się stopniowe zastępowanie ogranych klezmerskich schematów przez własne wizje kompozytorskie. W myśl tej strategii zespół potraktował żydowski feeling jako czynnik spajający wiele możliwych źródeł inspiracji, np. muzykę bałkańskich Romów i pasterzy oraz tango nuevo Astora Piazzolli.

Wszystkie siedem zaprezentowanych na płycie kompozycji łączy intelektualne podejście do materiału muzycznego z dokładnie zaplanowaną konstrukcją utworów, wirtuozowskimi partiami instrumentalnymi oraz dobrze wyważonym komponentem emocjonalnym. CKB nie próbuje grać lub brzmieć jak dawni klezmerzy, to nowa muzyka tworzona przez młodych ludzi obdarzonych prawdopodobnie „klezmerską intuicją”, tzn. szczególną mentalnością muzyczną każącą im wydobywać najgłębszy sens z każdego z opracowywanych tematów. Jeśli jest to taniec, to każdy składnik utworu pracuje dla efektu tanecznego; jeśli. elegia, to ciemne barwy instrumentów oraz spowolniony ruch artykulacyjno-rytmiczny zachęcają nas do empatii. Trzeba przyznać, że wszystkie kompozycje (nawet te czerpiące z tańców i żywe) mają w sobie coś melancholijnego. To składnik trudny do zdefiniowania, lecz ważki dla ukazania pięknego tragizmu egzystencji. To zupełnie tak, jak podczas żydowskiego wesela, kiedy nawet stojąc pod chupą nowożeńcy wspominać powinni zburzoną Świątynię. „Z głębokości” woła ta muzyka. „Z głębokości” rozpaczy i żalu. „Z głębokości”, czyli jednak ruchem wznoszącym. Debiut to ważny, godny pochwały, lecz i zobowiązujący.

Dystrybucja:
http://www.terra.pl
Skrót artykułu: Zespół działa dopiero od trzech lat i grupuje profesjonalnych muzyków klasycznych, którzy chcieli wypracować dla siebie większy obszar kreatywności. Dowodem tego stało się stopniowe zastępowanie ogranych klezmerskich schematów przez własne wizje kompozytorskie. W myśl tej strategii zespół potraktował żydowski feeling jako czynnik spajający wiele możliwych źródeł inspiracji, np. muzykę bałkańskich Romów i pasterzy oraz tango nuevo Astora Piazzolli.

Dodaj komentarz!