Święci w kulturze ludowej

30 listopada 2018 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” po raz kolejny zorganizowano konferencję naukową dotyczącą szeroko pojętej tradycji. Tematem przewodnim spotkania byli święci i ich obraz w kulturze tradycyjnej. Konferencja „«Przed ołtarzem pól…». Święci w kulturze ludowej” została zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, „Pismo Folkowe”, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego i ACK UMCS „Chatka Żaka”. W spotkaniu czynny udział wzięło czternastu referentów z ośrodków naukowych w całej Polsce – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Polskiej Akademii Nauk. Wyniki swoich badań prezentowali językoznawcy, etnolingwiści, etnolodzy, kulturoznawcy, religioznawcy, muzykolodzy i teolodzy. W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak i młodzi adepci nauki.
W ramach pierwszego panelu prelegenci skupili się na problematyce obrazu świętych w pieśniach ludowych. Konferencję rozpoczęła dr hab. Beata Bodzioch (KUL), wygłaszając referat na temat pieśni do lub o świętych w śpiewniku ks. M. M. Mioduszewskiego. W drugim panelu poruszono zagadnienie wizerunków świętych w kulturze tradycyjnej. Tę część konferencji zakończył występ Zespołu Śpiewaczego „Rola” z Motycza, który zaprezentował na żywo pieśni o lub do świętych ze śpiewnika ks. M. M. Mioduszewskiego. Spotkanie z grupą śpiewaczek poprowadziła dr Agata Kusto (UMCS), a we wspólne śpiewanie zaangażowała się także publiczność. Trzeci panel poświęcono postaciom świętych w różnych tekstach kultury – od literatury ludowej po relacje historii mówionej. Co ciekawe, poruszono problem ludowego postrzegania świętości zarówno w czasach historycznych, jak i dziś. Mgr Bartosz Arkuszewski (UJ) przybliżył obraz współczesnego świętego – Jana Pawła II w referacie pt. „Nasz święty”, czyli oswajanie świętości. Jan Paweł II jako bohater współczesnych wyobrażeń. Ostatnią część konferencji wypełniły wystąpienia o najbardziej zróżnicowanej tematyce. Mgr Katarzyna Łogożna-Wypych (KUL) omówiła zagadnienie postrzegania kotów w kulturze ludowej, ale i we współczesnej popkulturze w nawiązaniu do postaci św. Gertrudy, a dr Agata Bielak (PAN) przedstawiła językowo-kulturowy obraz św. Marcina i poświęconego mu dnia w kulturze ludowej. Konferencję zamknęło wystąpienie dr hab. Joanny Szadury (UMCS), która wygłosiła referat pt. Polscy święci ogniska domowego, ilustrowany żywą praktyką rozpalania ognisk w dniu św. Wawrzyńca.
„«Przed ołtarzem pól…». Święci w kulturze ludowej” to kolejne udane spotkanie naukowe w cyklu organizowanym w ramach Mikołajek Folkowych. Jego owocem będzie publikacja tekstów w tomie pokonferencyjnym, który ukaże się jako kolejna pozycja w serii wydawniczej „EtnoBiblioteka”. Wymiana doświadczeń badaczy z różnych dyscyplin rozwinie się zapewne w ramach późniejszej współpracy.

Marta Juszczuk
Magdalena Wołoszyn
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Skrót artykułu: 

30 listopada 2018 roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” po raz kolejny zorganizowano konferencję naukową dotyczącą szeroko pojętej tradycji. Tematem przewodnim spotkania byli święci i ich obraz w kulturze tradycyjnej. Konferencja „«Przed ołtarzem pól…». Święci w kulturze ludowej” została zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, „Pismo Folkowe”, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego i ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Fot. M. Wołoszyn

Dział: 

Dodaj komentarz!