„Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku”

Piotr Grochowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013

"Straszna zbrodnia rodzonej matki" to książka poświęcona pieśniom nowiniarskim, publikowanym w postaci druków ulotnych, opowiadającym o niezwykłych, często sensacyjnych zdarzeniach - wojnach i bitwach, klęskach żywiołowych i katastrofach, morderstwach i samobójstwach. Gatunek ten jest ciekawym dokumentem mentalności dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych odbiorców jarmarczno-odpustowej produkcji poetyckiej, dla których ważne było nie tyle otrzymanie konkretnych i rzetelnych informacji na jakiś temat, co raczej potwierdzenie pewnych mitycznych prawd i wzorców oraz wysłuchanie interesującej i ekscytującej relacji, która pobudzała i momentalnie zaspokajała ich "naturalną" ciekawość, chęć uczestnictwa w niecodziennych zdarzeniach czy też potrzebę podglądania cudzych nieszczęść. W tym zakresie narracje nowiniarskie stanowią niewątpliwie wczesną formę prasy brukowej, swego rodzaju pierwowzór współczesnych tabloidów, które choć na pozór tak odmienne, w gruncie rzeczy wykorzystują komercyjnie te same mechanizmy społeczno-psychologiczne i te same "chwyty" literackie: pomieszanie realizmu i fantastyki, treści sensacyjnych i religijnych, makabry i sentymentalizmu.Dystrybucja:
www.wydawnictwoumk.pl
Skrót artykułu: Straszna zbrodnia rodzonej matki" to książka poświęcona pieśniom nowiniarskim, publikowanym w postaci druków ulotnych, opowiadającym o niezwykłych, często sensacyjnych zdarzeniach - wojnach i bitwach, klęskach żywiołowych i katastrofach, morderstwach i samobójstwach.

Dodaj komentarz!