Staromodni

czyli Muzyka nowo/staro/modna w 4 odsłonach: czerwiec, wrzesień, październik, listopad/2011/Lublin

STAROMODNI "Stare" i "nowe" w muzyce współczesnej - to przedsięwzięcie artystyczno - edukacyjne oparte na wymianie doświadczeń muzycznych między muzykami tradycyjnymi a przedstawicielami nurtów eksperymentalnych w muzyce współczesnej, połączone z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali praktycy i wykonawcy muzyki tradycyjnej i współczesnej oraz sztuki wizualnej, którzy podczas kilkudniowych wizyt studyjnych w Lublinie będą dzielić się swoja wiedzą i umiejętnościami. Są to m.in.: Joel Grip - szwedzki kontrabasista i wykonawca muzyki improwizowanej, Maciej Filipczuk (Poznań) - autor eksperymentalnych projektów, łączących muzykę tradycyjną i współczesną, Sebastian Buczek (Lublin) - artysta dźwiękowy i wizualny, Ewa Grochowska (Lublin) - muzyk tradycyjny młodego pokolenia, uczestniczka kilku projektów dotyczących muzyki improwizowanej i eksperymentalnej oraz muzycy tradycyjni starszego pokolenia z Mazowsza i Lubelszczyzny: Jan Gaca, Stanisław Głaz i Bronisław Bida.

"Staromodni" to kontynuacja i rozwinięcie ubiegłorocznego projektu pt. "Muzyka trzech pokoleń. Tradycje muzyki instrumentalnej na Lubelszczyźnie", zrealizowanego przez Kapelę Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej. Jest też działaniem pilotażowym kilkuletniego projektu o tej samej tematyce, którego głównym założeniem i celem jest popularyzacja poza - formalnej edukacji muzycznej w oparciu o źródła i inspiracje szerokiego spektrum zjawisk i trendów w muzyce i kulturze współczesnej.

Liderzy i pomysłodawcy projektu: Krzysztof Butryn, Ewa Grochowska i Edyta Piekarczyk, są doświadczonymi realizatorami i pomysłodawcami podobnych działań i inicjatyw muzycznych (m.in. "Szkoła suki biłgorajskiej", "Pograjka" - cykl spotkań i warsztatów tanecznych) oraz stypendystami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie upowszechniania kultury (Ewa Grochowska, Krzysztof Butryn).

Jako Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej od kilku lat prowadzą działalność edukacyjną i popularyzatorską w dziedzinie muzyki tradycyjnej, prowadzą warsztaty gry na instrumentach tradycyjnych, śpiewu i tradycyjnych zabaw dla dzieci.

Zapraszamy także grupy zorganizowane, uczniów i studentów (również szkół muzycznych) do udziału w zajęciach edukacyjnych, opracowanych przez artystów biorących udział w projekcie "Staromodni".

Do podjęcia tej inicjatywy skłoniły nas dwa ważne powody:

Niski poziom edukacji muzycznej w szkołach (od podstawówki do szkoły średniej), który nie dając uczniom podstawowych kompetencji muzycznych, nie przygotowuje ich należycie do udziału w życiu kulturalnym.

Obserwowany powszechnie brak świadomości kulturowej dotyczący szczególnie obszaru muzyki tradycyjnej, która do dziś bywa powszechnie postrzegana jako kulturowy skansen, a wartości w niej zawarte uważa się za coś anachronicznego w stosunku do kultury (i muzyki) współczesnej.

Projekt opiera się na doświadczeniach i obserwacjach będących efektem dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych i artystycznych, które pokazują przede wszystkim dużą potrzebę uczestnictwa dzieci i młodzieży w inicjatywach, zajęciach i warsztatach związanych z muzyką - poza zajęciami szkolnymi. Umożliwia to uczestnikom przede wszystkim doświadczenie nowych form ekspresji twórczej i przełamanie stereotypu, według którego aktywność muzyczna jest działaniem skomplikowanym, elitarnym i trudno dostępnym (na to ostatnie wskazują ceny prywatnych lekcji np. nauki gry na instrumentach muzycznych). Podstawowa kompetencja, jaką posiądą adresaci naszych zajęć to przede wszystkim nowe umiejętności muzyczne, nabyte w konfrontacji z doświadczonymi muzykami tradycyjnymi i współczesnymi. Zajęcia poświęcone będą rozwijaniu kreatywności, improwizacji i twórczości muzycznej, która można praktykować również bez dostępu do kosztownych narzędzi i instrumentów muzycznych.

Prosimy o kontakt mailowy: pograjka@o2.pl (Krzysztof Butryn).

Trwa również nabór do eksperymentalnego programu "Złoty Talar".

Już dziś zapraszamy do skontaktowania się z nami - odważnych desperatów, którzy nie boją się podjąć wyzwania np. nauki gry na skrzypcach (od podstaw) w wieku np. 28 lat. Praktyków biegłych w tej (i innych) sztuce muzycznej również gorąco zapraszamy.

Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, jak można to zrobić i co z tego wynika.

Każdy uczestnik może zdobyć stypendium z naszego budżetu, który opiewa na 15 milionów złotych talarów ordynackich.

Zapraszamy do przygody. Kontakt mailowy: staromodni@staromodni.pl, w temacie wiadomości prosimy umieścić hasło: złoty talar.

Udział biorą:
Bronisław Bida
Sebastian Buczek
Krzysztof Butryn
Maciej Filipczuk
Jan Gaca
Stanisław Głaz
Joel Grip
Ewa Grochowska
Edyta Piekarczyk
Robert Zając
oraz Przyjaciele i Goście Specjalni

Informacje o projektach i działalności ich autorów:
www.staromodni.pl
www.myspace.com/kapelabracidziobakow
www.oberek.blox.pl
www.sukabilgorajska.pl

Projekt "Staromodni" został dofinansowany przez Miasto Lublin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Skrót artykułu: 

STAROMODNI "Stare" i "nowe" w muzyce współczesnej - to przedsięwzięcie artystyczno - edukacyjne oparte na wymianie doświadczeń muzycznych między muzykami tradycyjnymi a przedstawicielami nurtów eksperymentalnych w muzyce współczesnej, połączone z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży.

Dział: 

Dodaj komentarz!