Spod niebieskiej góry - noworoczny koncert muzyki tradycyjnej

29 stycznia 2011 r. w Janowie Lubelskim w miejscowym ośrodku kultury odbył się wyjątkowy koncert noworoczny poświęcony muzyce tradycyjnej Roztocza Zachodniego.

Koncert, na który przybyła liczna publiczność, składał się z dwóch części. W pierwszej odsłonie odbyła się prezentacja Szkoły Suki Biłgorajskiej oraz promocja płyty "Spod niebieskiej góry - muzyka Roztocza".

Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, założyciele szkoły, przedstawili dotychczasową działalność, która skupia się głównie na nauce gry na instrumentach ludowych występujących w tym regionie, a więc: suce biłgorajskiej, skrzypcach, basach i bębenku. Szkoła Suki Biłgorajskiej została założona w 2007 r. Jej głównym celem jest edukacja muzyczna młodych ludzi w zakresie muzyki tradycyjnej regionu janowsko-biłgorajskiego. Oprócz praktycznej nauki gry w ramach szkoły odbywają się prezentacje muzyczne, spotkania z wiejskimi muzykantami i śpiewakami. Koncert noworoczny zainaugurował kolejny "rok szkolny", a więc regularne warsztaty instrumentalne, które odbywać się będą do czerwca br. w Janowie Lubelskim.

Po prezentacji odbyło się spotkanie z Remigiuszem Hanajem, autorem płyty "Spod niebieskiej góry - muzyka Roztocza", który opowiedział m.in. o swoich muzycznych wyprawach w te rejony, o muzyce tego regionu i o ludziach, którzy tę muzykę tworzyli i nadal ją wykonują.

Głównym punktem tego wieczoru był koncert tradycyjnych kolęd oraz dawnych pieśni ludowych z Roztocza Zachodniego w wykonaniu wielopokoleniowego zespołu In Crudo. Zespół reprezentuje środowisko przyjaciół z różnych stron, zainteresowanych dawną muzyką Lubelszczyzny i Roztocza, a skupionych od kilku lat wokół znakomitych śpiewaków Stanisława Fijałkowskiego i Janiny Chmiel, a także skrzypków starszego pokolenia, Stanisława Głaza i Bronisława Bidy. W skład zespołu oprócz wspomnianych wyżej artystów wchodzą Agata Harz, Remigiusz Hanaj, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, Marta Graban-Butryn, Ewa Grochowska, Agnieszka Szokaluk-Gorczyca. Gościnnie wystąpił również zespół Janowianki oraz Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej. Widzowie mieli niepowtarzalną okazję usłyszeć archaiczne, często już zapomniane pieśni i melodie.

Jak zapowiedzieli organizatorzy wydarzenie było pierwszą odsłoną cyklu koncertów i spotkań poświęconych osobie Stanisława Fijałkowskiego, które odbywać się będą w 2011 r. w różnych miejscach w Polsce.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna "W Szkole Suki Biłgorajskiej (2007-2010)" dokumentująca dotychczasowe kilkuletnie już działania edukacyjne i popularyzatorskie janowskiej Szkoły oraz pokaz instrumentów ludowych wykonanych przez Zbigniewa Butryna.

Organizatorami koncertu była Szkoła Suki Biłgorajskiej oraz Wydawnictwo In Crudo i Janowski Ośrodek Kultury. Wydarzenie zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skrót artykułu: 

29 stycznia 2011 r. w Janowie Lubelskim w miejscowym ośrodku kultury odbył się wyjątkowy koncert noworoczny poświęcony muzyce tradycyjnej Roztocza Zachodniego.Koncert, na który przybyła liczna publiczność, składał się z dwóch części. W pierwszej odsłonie odbyła się prezentacja Szkoły Suki Biłgorajskiej oraz promocja płyty „Spod niebieskiej góry – muzyka Roztocza”.

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!