Śpiew tradycyjny w Centrum

"Jesteśmy w Centrum" to hasło działań artystycznych promujących otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury w Lublinie. Cieszy fakt skumulowania w jednym miejscu tak istotnych instytucji kultury promujących działania z zakresu teatru, filmu, muzyki, tańca, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto fakt wspólnego startu czyni te instytucje bardziej rozpoznawalnymi i popularnymi wśród odwiedzających.

Na niemal dziesięć dni (od 20 do 29 września) organizatorzy zaplanowali szereg spotkań, warsztatów, wystaw i wydarzeń, a zwiedzanie pięknie odnowionego budynku, połączone z performatywnym oprowadzaniem i różnorodnymi akcjami artystycznymi, rozpoczęło się już wieczorem pierwszego dnia. Jedną z propozycji kulturalnych CK są działania Ośrodka "Rozdroża", skupionego na muzyce tradycyjnej. Oprócz prezentacji śpiewu tradycyjnego ("Pieśni polskie"), filmów dokumentujących działalność Ośrodka ("Rozdroża - dokumentacja"), 27 września mogliśmy spotkać się z Moniką Mamińską i Janem Bernadem, aby porozmawiać o podejmowanej przez nich rekonstrukcji śpiewu tradycyjnego. Spotkanie "Nasłuchiwanie głosów przeszłości" to nic innego jak próba poznania tajemnicy tradycji muzycznych wsi. Jak mówi Jan Bernad "Takie zrozumienie przychodzi z czasem i wymaga cierpliwości". On sam uważa muzykę ludową za trudną, ponieważ jej akceptacja nie przychodzi łatwo słuchaczowi "z miasta". Fascynacja jest natomiast kolejnym etapem jej poznania - etapem, który może stać się sposobem na życie. Pomimo że folklor wiejski zanika (Jan Bernad uważa, że od lat 70. ubiegłego wieku nie powstają już nowe pieśni), nie brakuje chętnych do jego kultywowania. Interesujące, że są nimi głównie mieszkańcy dużych miast.

Zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, że właściwie każdy może zacząć śpiewać. Wszelkie problemy i trudności z tym związane Monika Mamińska tłumaczy obecnością blokad psychicznych i w konsekwencji zamykaniem się naturalnych rezonatorów. Pozbywanie się takich napięć może trwać latami, choć zdarzają się przypadki otwierania głosu po kilku trafnych uwagach instruktora. Już od kilkunastu lat aktywnie działa Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej, która skupia instruktorów z państw takich jak Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja. Są oni zapraszani przez Fundację Muzyka Kresów do prowadzenia corocznych letnich warsztatów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem blisko setki uczestników. Część uczniów szkoły tworzy zespół Czumaky, który uświetnił swymi wykonaniami wieczór "Nasłuchiwania głosów przeszłości". Mieliśmy okazję wysłuchać m.in. pieśni z Połtawszczyzny i Polesia oraz doświadczyć terapeutycznych skutków obcowania z muzyką archaiczną. Monika Mamińska i Jan Bernad zgodnie twierdzą, że śpiewanie otwartym głosem daje wiele radości i komfortu psychicznego, dlatego gorąco zachęcają do włączenia się w ruch podtrzymywania tradycji muzycznej.

Skrót artykułu: 

"Jesteśmy w Centrum" to hasło działań artystycznych promujących otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury w Lublinie. Cieszy fakt skumulowania w jednym miejscu tak istotnych instytucji kultury promujących działania z zakresu teatru, filmu, muzyki, tańca, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto fakt wspólnego startu czyni te instytucje bardziej rozpoznawalnymi i popularnymi wśród odwiedzających.

Dział: 

Dodaj komentarz!