Spevacka Skupina z Telgartu "Pod telgártom, v tej doline"

CD Vydavatežstvo Slovenského rozhlasu

Płyta jest wynikiem współpracy wiejskiego zespołu z aranżerem. Region Telgart wraz ze swoim typowym dwu-, trój-, a nawet czterogłosowym śpiewem, zaliczany jest do stylu horeherońskiego. Śpiewacze umiejętności miejscowej ludności są na Słowacji doskonale znane. Zarówno żeńskie, jak i męskie zespoły są tam nadzwyczaj sprawne technicznie. Nawet po samej barwie głosów lub sposobie ich prowadzenia, śpiewaków tego regionu można łatwo rozpoznać. Dla wielogłosowego śpiewu horeherońskiego typowe są zaśpiewy, stopniowe przyłączanie się pozostałych głosów oraz wprowadzanie wariacji poszczególnych głosów.

Aranżer oraz prowadzący, Štefan Molota, jest znaną osobą w słowackim ruchu folklorystycznym. Dzięki jego zasługom dokonania wielu zespołów śpiewaczych znalazły się na taśmach i płytach kompaktowych. Jego aranżacje charakteryzują się zaangażowaniem oraz wyczuciem w stosunku do "materiału".Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki:


Skrót artykułu: Aranżer oraz prowadzący, Štefan Molota, jest znaną osobą w słowackim ruchu folklorystycznym. Dzięki jego zasługom dokonania wielu zespołów śpiewaczych znalazły się na taśmach i płytach kompaktowych. Jego aranżacje charakteryzują się zaangażowaniem oraz wyczuciem w stosunku do "materiału".

Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki:

Autor: 

Dodaj komentarz!