Sceny tradycją malowane

Etnoilustracje podkarpackie

Życie dawnej wsi opisywano już chyba na wszelkie możliwe sposoby. Dziś obserwuje się stale wzrastające zainteresowanie tradycją, również wśród młodszych pokoleń. Pozostają pytania – czy można stworzyć coś więcej? Jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom wymagających odbiorców, które są niejako kształtowane przez obecne czasy? Najczęściej finalizacja badań terenowych znajdowała swoje miejsce w różnego rodzaju publikacjach naukowych, jednak w tym przypadku – podkarpackie Etnoilustracje zdają się być wydarzeniem bezprecedensowym.
Autorzy Etnoilustracji – Monika Michaluk i Michał Stachowiak, we współpracy z Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, stworzyli obrazki z życia podkarpackiej wsi. Nie są to jednak konwencjonalne ilustracje, ich tematyka została oparta na materiałach pozyskanych w wywiadach terenowych z podkarpackimi depozytariuszami tradycji, a także na materiałach archiwalnych. Wszystko to w ramach projektu pt. Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe, wspieranego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tradycja również dla najmłodszych

Pierwotny cykl Etnoilustracji, przedstawiających ludowe postrzeganie świata, nieodłączny symbolizm i tradycyjną filozofię wsi, został uzupełniony o obrazki ukazujące lokalne zwyczaje świąteczne. To dobry moment na spopularyzowanie i przekazanie w ciekawej formie większemu gronu odbiorców dziedzictwa naszych przodków. Tak przystępny sposób wyrazu, czytelnie wprowadzający odbiorcę w tajemnice zebranych podczas badań tradycji lokalnych, ma szansę zachęcić również najmłodszych do zainteresowania się zbiorami, jakie oferuje Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
Podkarpackie Etnoilustracje, mogą więc stać się małym przyczynkiem do podtrzymania powoli zanikających tradycji, czy to z powodu odchodzącego już pokolenia kultywujących je depozytariuszy, czy też z powodu zachodzących zmian społecznych. Dzięki nowemu i świeżemu spojrzeniu na dawne zwyczaje w formie graficznej treść Etnoilustracji podkarpackich może dotrzeć o wiele dalej. Przekaz międzypokoleniowy, który został w nich zamknięty, stwarza możliwość inspirowania się tradycją ludową, szukania jej przyczyn i źródeł, a także daje pewną satysfakcję i radość odczytywania symboli tradycji, które można odnieść do dziś otaczającego nas świata.

Podkarpackie symbole zilustrowane

Do prezentacji zwyczajów lokalnych w ramach projektu Etnoilustracje wybrano jedne z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych tradycji regionu. Symbole munduru Turków czy zwyczaje pasterskiej gry na fujarkach wierzbowych są dobrze znane – mają więc szansę dotrzeć również do młodszych pokoleń. Pierwsza z grafik wiąże się z Turkami – podkarpacką strażą grobową, która bierze udział w życiu lokalnej społeczności nie tylko podczas Świąt Wielkanocnych, ale też w czasie święcenia pól czy porządkowania grobów. Ich mundur to lokalny symbol honorowej postawy. Druga z ilustracji porusza tematykę regionalnej praktyki pasterskiego grania wiosennego na wierzbowych fujarkach. Podkarpackie Etnoilustracje nie są przypadkowe – doceniają one pracę wybitnego badacza, etnografa i dokumentalisty folkloru słownego, Franciszka Kotuli, patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.
Wrześniowa wystawa w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie zaprezentowała przeciekawy wynik współpracy projektantów i badaczy kultury ludowej. W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, a także w związku z książką Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach (koncepcja i opracowanie: M. Michaluk, współautorzy: W. Przewoźny, M. Stachowiak, wyd. Albus)– obok podkarpackich Etnoilustracji Muzeum zaprezentowało również najnowsze eksponaty etnograficzne, pozyskane podczas wspomnianego wcześniej projektu badawczego Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe.

Opracowanie: Alicja Habza,
studentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Etnoilustracje podkarpackie
Opracowanie i wystawa narracji wizualnych, połączonych z wybranymi obiektami etnograficznymi, pozyskanymi przez Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Współpraca w ramach projektu Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe.
Koncepcja, teksty, design: Monika Michaluk
Koordynator projektu: Elżbieta Dudek-Młynarska / Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie
Ilustracja: Michał Stachowiak
Organizator: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli, oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Patronaty honorowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut im. Oskara Kolberga

Sugerowane cytowanie: Etnoilustracje podkarpackie, oprac. A. Habza, "Pismo Folkowe" 2019, nr 144 (5), s. 36.

Skrót artykułu: 

Życie dawnej wsi opisywano już chyba na wszelkie możliwe sposoby. Dziś obserwuje się stale wzrastające zainteresowanie tradycją, również wśród młodszych pokoleń. Pozostają pytania – czy można stworzyć coś więcej? Jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom wymagających odbiorców, które są niejako kształtowane przez obecne czasy? Najczęściej finalizacja badań terenowych znajdowała swoje miejsce w różnego rodzaju publikacjach naukowych, jednak w tym przypadku – podkarpackie Etnoilustracje zdają się być wydarzeniem bezprecedensowym.

Autor: 

Dodaj komentarz!