Replika VIII Festiwalu Oczy i Obiektywy

Przegląd filmów etnograficznych

Podczas Mikołajek Folkowych zobaczymy trzy filmy, które pojawiły się na tegorocznym Festiwalu "Oczy i Obiektywy" - Przegląd Filmów Etnograficznych.

"Uncanny Strangers"
real. David Picard, Wielka Brytania 2009, 46'
W serii epizodów autor filmu pokazuje codzienne życie rybackiej wioski na południowo-zachodnim Madagaskarze. Szczególnie interesujące okazują się relacje pomiędzy miejscowymi a różnego rodzaju obcymi - pracownikami zachodnich NGO-sów, turystami, etnografem, ale również… przodkami i duchami "tromba".

"Kultura daru"
real. Maciej Eichelberger, Łukasz Kamiński. Polska 2011, 90'
Autorzy filmu śledzą różne przejawy alternatywnej myśli społecznej opartej na współpracy, otwartości i bezpośredniej wymianie doświadczeń. Natrafiają przy tym na różnorodne inicjatywy, które starają się przywrócić dynamikę wymiany człowiekowi i kulturze. Dialog z przedstawicielami i aktywistami takich nurtów jak open source, permakultura, qi gong, sztuka wymiany czy food not bombs, prezentuje nowe formy "darowania".

"Etnograf z kamerą"
real. Maria Małanicz - Przybylska, Pola Rożek. Polska 2010, 22'
Mieszkańcy Spycimierza przygotowują się do ważnej uroczystości religijnej. Kamera etnografek rejestruje chronologiczny zapis działań. Z offu płynie komentarz miejscowego proboszcza. Jaka to uroczystość? To autorki ujawnią na koniec filmu.

9.12.2011r., godz. 14, Chatka Żaka, Mała Scena

Skrót artykułu: 

Podczas Mikołajek Folkowych zobaczymy trzy filmy, które pojawiły się na tegorocznym Festiwalu "Oczy i Obiektywy" - Przegląd Filmów Etnograficznych.

Dodaj komentarz!