Remigiusz Mazur-Hanaj, Joanna Jarco (red.)

„Za dziada w super wróbla przemienionego. Antologia nowej pieśni dziadowskiej”

 

In Crudo, Warszawa 2013

 

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa In Crudo we współpracy z Fundacją Numinosum i pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera teksty laureatów dwóch edycji Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową 2008 i 2012 oraz słowo wstępne pióra Piotra Grochowskiego. Opracowanie graficzne Joanny Jarco. Prezentowany zbiór tekstów dobrze ilustruje tendencje i paradoksy w sposobach postrzegania i wartościowania tradycji wędrownych dziadów żebraków. Mamy tu zarówno utwory i tematyce religijnej i egzystencjalnej głębi, jak i narracje sensacyjne, obyczajowe czy historie z życia wzięte; mamy pieśni pieśni poważne i poruszające, ale także skłaniające do smiechu znakomite parodie; mamy wreszcie bardzo precyzyjne i udane stylizacje obok wierszy, których autorzy porzucając stylistyczne zabawy rekonstruktorskie podjęli próbę oddania ducha pieśni dziadowskich czy też próbę wniknięcia w duszę samego dziada.
 

Dystrybucja:
incrudo@vp.pl

Skrót artykułu: 
  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa In Crudo we współpracy z Fundacją Numinosum i pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera teksty laureatów dwóch edycji Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową 2008 i 2012 oraz słowo wstępne pióra Piotra Grochowskiego.

Dodaj komentarz!