Projekt Gościniec Protestancki

Wszystkim droga otwarta i gościniec bity (…) pisał w XVII wieku polski poeta Wacław Potocki. Gościniec kojarzy się z gościną w przydrożnych gospodach, gośćmi podróżującymi szerokimi duktami, a w końcu z bliskimi wracającymi z wojaży, zaopatrzonymi w gościńce - smakołyki z miejsc podróży. Od dawna taki dukt wiedzie między Piaskami i Lublinem. Skąd na tej drodze protestanci? Pojawili się w XVI wieku i przyciągnęli do siebie wielu z mieszczan, szlachty i magnaterii - tak, że w pewnym momencie stanowili większość wyznaniową regionu.

Ten projekt to początek długiej drogi. W jej pobliżu z pewnością wędrowali arianie-Bracia polscy, gdy wygnani z Lublina zakładali nowe siedziby w Piaskach, Suchodołach, Gardzienicach… Tędy gdzieś wiodła trasa szkockich kalwinów lubelskich, gdy podążali na nabożeństwa do Piask, i z pewnością także gdzieś w pobliżu sytuuje się droga luteran, którzy za czasów króla Stanisława Augusta przenieśli siedzibę parafii z Piask do Lublina.

"Projekt "Gościniec Protestancki" dotowany jest w ramach programu "Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" prowadzonego przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oraz Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany jest dzięki pomocy finansowej Miasta Lublin, a także dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji otrzymanej od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Ekologiczny Klub UNESCO z Piask

www.piaskiluterskie.pl

Mała Scena "Chatki Żaka", 13.12.2008, godz. 17.30, wstęp wolny

Skrót artykułu: 

Wszystkim droga otwarta i gościniec bity (…) pisał w XVII wieku polski poeta Wacław Potocki. Gościniec kojarzy się z gościną w przydrożnych gospodach, gośćmi podróżującymi szerokimi duktami, a w końcu z bliskimi wracającymi z wojaży, zaopatrzonymi w gościńce - smakołyki z miejsc podróży. Od dawna taki dukt wiedzie między Piaskami i Lublinem. Skąd na tej drodze protestanci? Pojawili się w XVI wieku i przyciągnęli do siebie wielu z mieszczan, szlachty i magnaterii - tak, że w pewnym momencie stanowili większość wyznaniową regionu.

Dodaj komentarz!