Piotr Dahlig

„Cymbaliści w kulturze polskiej”

Uniwersytet Warszawski 2013

"Cymbaliści w kulturze polskiej" prof. Piotra Dahliga to praca etnomuzykologiczna, poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych. Ilustracja na okładce - Maurycego Trębacza, inspirowana Jankielem z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, przypomina, że gra na cymbałach została spopularyzowana na ziemiach polskich w XVII i XVIII w. przez muzyków żydowskich i cygańskich. Od schyłku XVIII i w XIX stuleciu przejmowana była przez inne narody na wschodzie I Rzeczypospolitej. Podstawą monografii są wywiady z cymbalistami seniorami przeprowadzanie w latach 1981 - 2006 na temat międzywojennej praktyki muzycznej, przystosowania po migracji oraz odnowy tradycji kresowych w ostatniej dekadzie XX w. Przytoczenie rozmów z cymbalistami Podkarpacia dało możliwość porównań z trwaniem dziedzictwa muzycznego nienaruszonego przesiedleniami. Do książki dołączone są 4 płyty DVD z uzupełniającymi ją materiałami wideo.

Skrót artykułu: 

„Cymbaliści w kulturze polskiej” prof. Piotra Dahliga to praca etnomuzykologiczna, poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych.

Autor: 

Dodaj komentarz!