Otwarte zagrody

Przedstawiamy Państwu "Otwarte Zagrody" ( www.otwartezagrody.org) - nowy projekt, który rozpoczynamy w małych miejscowościach historycznych, o charakterze wiejskim, położonych w sąsiedztwie parków narodowych i krajobrazowych. Otwieramy zagrody, odkrywamy na nowo źródła naszej tradycji, prezentujemy dziedzictwo polskiej wsi, promujemy zrównoważony, nowoczesny styl życia w XXI wieku.

Podczas dwudniowego festiwalu (12-13.09.2009 r.) mieszkańcy otwierają swoje prywatne zagrody, ogrody i pola. Projekt ma na celu promocję kultury i dziedzictwa, edukację i integrację mieszkańców wokół zagadnień dziedzictwa, stworzenie zaplecza turystycznego i alternatywnej atrakcji dla odwiedzających parki narodowe i krajobrazowe.

Projekt "Otwarte Zagrody" realizowany będzie w ramach "Europejskich Dni Dziedzictwa" we współpracy z właścicielami zagród wiejskich, otwieranych dla odwiedzających podczas festiwalu "Otwarte Zagrody", wszystkimi organizacjami społecznymi, lokalnymi twórcami i artystami, biznesem i samorządami. Będą mu towarzyszyć projekty edukacyjne: warsztaty, wystawy i wycieczki po prywatnych zagrodach, lokalnych muzeach, miejscach atrakcyjnych przyrodniczo.

Projekt jest nawiązaniem do sieciowego projektu "Otwarte Ogrody", który od 6 lat realizujemy w miastach - ogrodach, położonych głównie na Mazowszu, i który otrzymał nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (pod patronatem UNESCO i Ministra Kultury) za działania kulturotwórcze w latach 2005 - 2008 ( www.otwarteogrody.pl). Projekt realizowany jest pod patronatem Fundacji INTBAU, której patronem i współzałożycielem jest Książe Karol ( www.intbau.org).

Historyczne wsie położone w okolicy parków narodowych powinny być zapleczem turystycznym i atrakcją, która pozwala na autentyczne przeżycie kultury miejsca, poznanie prawdziwych gospodarzy parków - społeczności lokalnych, które powinny ekonomicznie korzystać z faktu zamieszkania wokół terenów chronionych i być z tego faktu dumne. W filozofii "zrównoważonego rozwoju" kluczową rolę pełni wiedza społeczności lokalnych wykorzystywana podczas planowania. Mimo tej obowiązującej doktryny projekty mające wpływ na przyszłość społeczności wiejskich często przeprowadzane są odgórnie, niepoprzedzone badaniami i konsultacjami społecznymi. Wiedza i doświadczenie gromadzone przez wieki stopniowo i nieodwracalnie znikają pod naporem modernizacji i globalizacji, które dla wielu wciąż są synonimem nowoczesności.

"Otwarte Zagrody" to sieciowy projekt na rzecz promocji wartości dziedzictwa wsi i zrównoważonego rozwoju społeczności wiejskich zamieszkałych w otulinach polskich parków narodowych i tworzących integralną część krajobrazu kulturowego.

Projekt wychodzi również naprzeciw potrzebie budowania marki miejsc.


Cele Projektu "Otwarte Zagrody":-aktywizacja i integracja mieszkańców wsi wokół tematyki ochrony, promocji dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju wsi oraz ochrony parków narodowych;
-wzmacnianie świadomości na temat lokalnej wiedzy, kultury, środowiska naturalnego i ekologii;
-poszerzenie oferty turystycznej/kulturalnej w rejonach parków narodowych;
-promocja i stworzenie marki wsi biorących udział w projekcie "Otwarte Zagrody";
-sieciowanie zabytkowych wsi w celu promocji, wymiany doświadczeń i budowania marki polskich wsi.

Obecnie projekt realizowany jest we wsi Rodaki w Małopolsce. Kolejne miejscowości zapowiadają przyłączenie się do projektu w przyszłym roku.

W chwili obecnej szukamy wyjątkowych, otwartych miejscowości, które włączą się do projektu i w przyszłości utworzą sieć unikatowych historycznych wsi w Polsce. Poprzez sieciowość, zapewniona będzie silniejsza promocja kultury polskiej wsi, a także dziedzictwa parków narodowych.


Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości
www.otwartezagrody.org
www.dziedzictwodlaprzyszlosci.org
Skrót artykułu: 

Przedstawiamy Państwu "Otwarte Zagrody" ( www.otwartezagrody.org) - nowy projekt, który rozpoczynamy w małych miejscowościach historycznych, o charakterze wiejskim, położonych w sąsiedztwie parków narodowych i krajobrazowych. Otwieramy zagrody, odkrywamy na nowo źródła naszej tradycji, prezentujemy dziedzictwo polskiej wsi, promujemy zrównoważony, nowoczesny styl życia w XXI wieku.

Dodaj komentarz!