Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

Orkiestra Antyczna

Orkiestra Antyczna to zespół realizujący międzynarodowy projekt muzyczny i badawczy powołany w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego. Przedsięwzięcie to ma na celu artystyczną realizację najstarszych, niemal nieznanych zapisów muzyki europejskiej. Odczytując współcześnie muzykę antyczną, stawia hipotezy, podejmuje próby interpretacji. Traktując zabytki muzyczne jako inspirację, chce rozpocząć rozmowę o dziedzictwie muzycznym Europy.

Płyta dołączona jest do obszernej publikacji „Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu” Johna G. Landelsa, książki zwróconej w równym stopniu do muzykologów, muzyków amatorów, miłośników kultury klasycznej, jak i do wszystkich zainteresowanych dziejami i różnymi przejawami ludzkiej twórczości.Dystrybucja: www.homini.com.pl,
Skrót artykułu: Orkiestra Antyczna to zespół realizujący międzynarodowy projekt muzyczny i badawczy powołany w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego. Przedsięwzięcie to ma na celu artystyczną realizację najstarszych, niemal nieznanych zapisów muzyki europejskiej. Odczytując współcześnie muzykę antyczną, stawia hipotezy, podejmuje próby interpretacji. Traktując zabytki muzyczne jako inspirację, chce rozpocząć rozmowę o dziedzictwie muzycznym Europy.

Dodaj komentarz!