Opoczyńskie wesele

W dniu 23 listopada 2016 roku w Muzeum Regionalnym w Opocznie miała miejsce prezentacja książki autorstwa dr hab. Zdzisława Kupisińskiego SVD, prof. KUL i dr Jana Łuczkowskiego, pt. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność. Uroczystość odbyła się o godz. 14.00 w sali wystaw czasowych Muzeum w Opocznie, przyciągając uwagę licznych mieszkańców.
Spotkanie było prowadzone przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie, Pana Adama Grabowskiego. Na początku zostali przywitani zaproszeni goście, na czele z przedstawicielami władz samorządowych: wójtami, starostą oraz burmistrzem miasta. Po przywitaniu dyrektor przybliżył słuchaczom historię wydania publikacji. Autorzy, razem z muzeum jako jednostką prowadzącą, uzyskali grant ministerialny, a ich pomysł uplasował się w czołówce projektów badawczych, które uzyskały dofinansowanie. Dyrektor Grabowski podkreślił rolę obu badaczy w pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez ministerstwo. To dzięki współpracy autorów opracowanie zwyczajów, obrzędów i wierzeń weselnych miało szansę zostać wykonane w tak szybkim tempie, nie straciwszy na jakości przekazu i zawartych w pozycji informacji.
W drugiej części prezentacji głos zabrali sami autorzy, którzy przedstawili kulisy pracy nad książką. Ks. prof. Kupisiński przybliżył słuchaczom metodę badań terenowych, dzięki której zebrano materiał badawczy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że projekt został zrealizowany dzięki wieloletnim badaniom. Dr Łuczkowski przedstawił historię zbierania materiałów muzycznych, które przez wiele lat spisywał od mieszkańców, zakładając dla respondentów „teczki”. Badacz przedstawił zalety i wady takiego sposobu archiwizowania zbiorów. Największym problemem i wyzwaniem okazała się chęć rywalizacji pomiędzy respondentami w ilości przekazanych przyśpiewek weselnych.

Bartłomiej Leśniak
doktorant w Katedrze Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Skrót artykułu: 

W dniu 23 listopada 2016 roku w Muzeum Regionalnym w Opocznie miała miejsce prezentacja książki autorstwa dr hab. Zdzisława Kupisińskiego SVD, prof. KUL i dr Jana Łuczkowskiego, pt. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność. Uroczystość odbyła się o godz. 14.00 w sali wystaw czasowych Muzeum w Opocznie, przyciągając uwagę licznych mieszkańców.

Dział: 

Dodaj komentarz!