O wielokulturowości w Chatce Żaka

28 kwietnia 2010 roku Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej "Chatkę Żaka" w Lublinie pochłonęły rozważania nad zjawiskiem wielokulturowości w Polsce. Wszystko za sprawą konferencji naukowej, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Muzyków przy Wydziale Artystycznym UMCS, którego opiekunem jest Rafał Rozmus. Tematem przewodnim tej pierwszej w historii koła konferencji była: "Wielokulturowość w Polsce - muzyka, zwyczaje, perspektywy".

Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Andrzeja Radomskiego, zatytułowane "Wielokulturowość - od marginesu ku centrum". Profesor opowiedział o genezie zjawiska wielokulturowości, przedstawił również kształtowanie się postawy społecznej, politycznej i naukowej wobec wielokulturowości na przestrzeni lat. Dokładnie omówił także przemiany podejścia do kwestii problemów wielokulturowości w USA i krajach europejskich, przede wszystkim tendencje etnocentryzmu i europocentryzmu, które bardzo długo dominowały w programach mających na celu zaradzenie problemom wielokulturowości oraz pochodzące z późniejszych doświadczeń kierunki związane z socjalizmem, poprawnością polityczną, akcjami afirmacyjnymi, czy dyskryminacją pozytywną.

Problemy związane z wartościowaniem sztuki muzycznej mniejszości przedstawiła w referacie pt. "Wielokulturowość i kanon muzyczny a mniejszości etniczne" Karolina Szymańska - studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej oraz kulturoznawstwa. Poruszyła ona szczególnie kwestię kanonu muzycznego i jego znaczenie dla możliwie jak najbardziej bezkonfliktowego współistnienia różnych kultur. Przedstawiła również różne gatunki muzyki etnicznej, tj.: rdzenna muzyka etniczna, muzyka inspirowana muzyką etniczną, muzyka klasyczna odwołująca się do folkloru, muzyka źródeł oraz wyjaśniła, czym gatunki te różnią się od siebie.

Bardzo ciekawe było wystąpienie dr Marty Kubiszyn, zatytułowane: "Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce po II wojnie światowej". Badaczka w bardzo szerokim kontekście przedstawiła zjawisko wielokulturowości w naszym kraju na przestrzeni wieków, a tym samym ukazała szeroki rozdźwięk między sytuacją wielokulturowości w Polsce "wczoraj i dziś" oraz zaprezentowała interesującą sytuację Kaszubów, związaną z tożsamością kulturową.

Pierwszy cykl wystąpień zakończył recital muzyki hiszpańskiej gitarzysty Juranda Przewłoki. Kolejną serię wykładów zapoczątkowała swoim referatem mgr Ewa Frączek. Poruszyła ona tematykę wielokulturowości jako problemu filozofii człowieka oraz zwróciła uwagę na znaczenie kanonu muzycznego jak i innych kanonów kultury dla ochrony wolności jednostki i jej kultury. Podkreśliła również istnienie niepokojącej tendencji równania kultur jako próby rozwiązywania problemów wynikających z wielokulturowości i zagrożenia, które ona stwarza.

Jednym z ciekawszych wystąpień na konferencji był referat na temat: "Didgeridoo w Polsce - globalizacja i glokalizacja tradycyjnego instrumentu Aborygenów" Łukasza Smolucha. Można było m.in. dowiedzieć o tym jak didgeridoo przywędrowało do Polski, co wpłynęło na zainteresowanie tym instrumentem, w jakich dziedzinach pozamuzycznych ma zastosowanie oraz prześledzić rozwój popularności tego instrumentu w Polsce obecnie. Wystąpienie połączone było z pokazem w wykonaniu Macieja Lubasia, który zaserwował uczestnikom próbki gry na didgeridoo i zaprezentował różne sposoby gry na tym instrumencie.

Kontynuacją muzycznych tematów było wystąpienie ukraińskiej pieśniarki Aliny Duboszy, która zaprezentowała wraz z koleżanką kilka pieśni ukraińskich oraz przedstawiła referat o recepcji muzyki ukraińskiej w Polsce, połączony z prezentacją utworów poszczególnych gatunków tej muzyki, czyli: chóralnej, huculskiej, stylu rockowego oraz etno.

Konferencję uświetnił występ irańskiego cymbalisty mieszkającego w Lublinie - Jahiara Azima Iraniego - wokalisty i autora tekstów, kompozytora, który w Polsce współpracował między innymi z Kayah czy Smolikiem. Artysta zagrał na tradycyjnych cymbałach perskich - santurze.

Przerywnikiem w programie stał się spontaniczny występ kubańskiego gitarzysty Daiddela Borgesa, który korzystając ze swej przypadkowej obecności na konferencji zaprezentował kilka tradycyjnych i nowszych utworów kubańskich.

Dopełnieniem występów muzycznych był niesamowicie żywiołowy koncert zespołu Młode Djembe pod przewodnictwem Agnieszki Kołczewskiej. Młode Djembe to grupa entuzjastów, złożona z uczestników warsztatów bębniarskich prowadzonych przez A. Kołczewską w ramach Artystycznych Warsztatów Umiejetności. Rozgrzali publiczność afrykańskimi rytmami tumbao, azjatyckimi balladi oraz kubańskimi yerube.

Po występach muzycznych przyszła pora na ostatni wykład dr Agaty Kusto zatytułowany: "Czy polska muzyka ludowa jest trochę żydowska?", w którym autorka wykazała m.in. cechy łączące muzykę polską i żydowską oraz opowiedziała o korzeniach tego połączenia. Konferencję zakończył pokaz filmu Jerzego Kawalerowicza pt. "Austeria".

Spotkanie pozostawiło po sobie pewien niedosyt, który mam nadzieję zostanie zaspokojony w przyszłości kolejnymi spotkaniami organizowanymi przez Koło Naukowo-Artystyczne Muzyków UMCS.

Skrót artykułu: 

28 kwietnia 2010 roku Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej "Chatkę Żaka" w Lublinie pochłonęły rozważania nad zjawiskiem wielokulturowości w Polsce. Wszystko za sprawą konferencji naukowej, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Muzyków przy Wydziale Artystycznym UMCS, którego opiekunem jest Rafał Rozmus. Tematem przewodnim tej pierwszej w historii koła konferencji była: "Wielokulturowość w Polsce - muzyka, zwyczaje, perspektywy".

Dział: 

Dodaj komentarz!