O etnofonografii w Warszawie

„Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie” – to tytuł seminarium zorganizowanego 22 września 2015 roku przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
W spotkaniu wzięły udział osoby zajmujące się gromadzeniem i dokumentacją polskiej muzyki tradycyjnej. Uczestnicy wysłuchali siedmiu referatów poświęconych zachowaniu dziedzictwa muzycznego. Referentami byli specjaliści w zakresie archiwizacji i dokumentacji polskiej muzyki tradycjnej: dr hab. Ewa Dahlig-Turek i mgr Jacek Jackowski z Instytutu Sztuki PAN, dr Katarzyna Janczewska-Sołomko i Maria Wróblewska – zatrudnione w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej, Anna Rutkowska z Archiwum Polskiego Radia, dr Mariusz Wrona z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz prof. dr hab. Piotr Dahlig z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie archiwizacji, digitalizacji i rekonstrukcji nagrań dźwiękowych. Podczas spotkania omówiono historię fonografii cyfrowej, prezentowano i charakteryzowano nośniki dźwięku oraz sposoby opisu i katalogowania dokumentów dźwiękowych. Po spotkaniu plenarnym odbyła się dyskusja nt. dziedzictwa fonograficznego, stanu jego zachowania oraz sposobów udostępniania zbiorów.
Seminarium towarzyszył kiermasz książek i wydawnictw płytowych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić archiwum fonograficzne Instytutu Sztuki PAN, uznawane nie tylko za jedno z największych w Polsce, lecz także reprezentujące europejski poziom w zakresie dokumentacji, archiwizacji i cyfryzacji zasobów etnofonograficznych.

Beata Maksymiuk-Pacek
specjalista z Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS.

Skrót artykułu: 

„Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie” – to tytuł seminarium zorganizowanego 22 września 2015 roku przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dział: 

Dodaj komentarz!