Nowości książkowe

Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2, Rośliny, cz. 2, Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe
Jerzy Bartmiński (red.)

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Tom Rośliny jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w roku 1976 [...] i realizowanej z różnym natężeniem do dziś. Cały Słownik zaplanowano na 7 tomów, które będą dotyczyć kolejno (w porządku biblijnego stwarzania świata) następujących działów: I. Kosmos, II. Rośliny, III. Zwierzęta, IV. Człowiek, V. Społeczeństwo, VI. Religia, demonologia, VII. Czas, przestrzeń, miary, kolory. Celem publikacji jest syntetyczne przedstawienie tradycyjnego obrazu świata utrwalonego w ludowym języku, w folklorze, wierzeniach i obrzędach. Kultura ludowa jest integralną częścią polskiego dziedzictwa narodowego, niesie uniwersalne wartości humanistyczne i estetyczne, stanowiące o naszej wspólnotowej tożsamości. Z uwagi na przemiany współczesnego modelu życia i odchodzenie w przeszłość chłopskiej formacji kulturowej, dla zachowania ciągłości pokoleniowej ważne jest jej udokumentowanie i ocalenie od zapomnienia.
Redaktorem zeszytu jest prof. Jerzy Bartmiński – językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Slawistyki PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 4, Wolność
Maciej Abramowicz,Jerzy Bartmiński (red.)

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – którego kolejny zeszyt, poświęcony wolności, oddajemy w ręce Czytelników – jest próbą paralelnego opisania świata wartości słowiańskich na szerszym tle porównawczym. Tytuł Leksykonu jest poniekąd umowny, bo chodzi o wartości podzielane nie tylko przez poszczególne narody słowiańskie, ale też przez ich bliższych i dalszych sąsiadów. Leksykon jest adresowany do wszystkich, zainteresowanych problematyką wartości, ich rangą i rolą w dyskursie publicznym, w skali zarówno narodowej, jak i ponadnarodowej. Nasza publikacja ma przyczynić się do lepszego rozumienia się ludzi mówiących różnymi językami, ma pomóc im we wzajemnym zbliżeniu. Wyróżnianymi adresatami Leksykonu są młodzi adepci studiów językowych i antropologicznych, którzy mają szczególne predyspozycje i zobowiązanie, by wpływać na niwelowanie barier w komunikacji międzykulturowej.
Jednym z redaktorów wydawnictwa jest prof. Maciej Abramowicz – absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prowadzi badania w zakresie m.in. etnolingwistyki.

 

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3
Violetta Wróblewska (red.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019

Słownik składa się z dwustu siedemdziesięciu sześciu haseł ułożonych alfabetycznie, wpisujących się w cztery działy: badacze i zbieracze polskiej bajki ludowej, teoria bajki ludowej, najpopularniejsze motywy i wątki bajkowe oraz związki rodzimej bajki z innymi zjawiskami kulturowymi. Dobór haseł był podyktowany kilkoma czynnikami, m.in. częstotliwością występowania motywu lub wątku oraz jego typowością dla kultury polskiej. Uwzględniono również hasła odwołujące się do najbardziej znanych baśni europejskich, takich jak Śpiąca Królewna czy Czerwony Kapturek, aby czytelnik miał możliwość zapoznania się ze specyfiką rodzimego materiału. W każdym haśle oprócz rozważań teoretycznych zamieszczono cytaty z oryginalnych bajek ludowych z różnych regionów, w tym z dawnych ziem kresowych. Pod każdym hasłem znajduje się bibliografia źródeł i opracowań, aby czytelnik mógł sprawdzić i pogłębić zdobyte informacje. W zapisie przekazów zachowano ich oryginalne brzmienie, a jedynie w tekstach utrwalonych przez etnografów w sposób fonetyczny dokonano zapisu uproszczonego, zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami. Violetta Wróblewska to folklorystka i literaturoznawczyni w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej UMK w Toruniu. Zajmuje się folklorem, kulturą i literaturą dziecięcą oraz popularną.

Skrót artykułu: 

Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2, Rośliny, cz. 2, Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Jerzy Bartmiński (red.); Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 4, Wolność, Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński (red.); Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3, Violetta Wróblewska (red.)

Dodaj komentarz!