"Nowa Tradycja"

II Konkurs Muzyki Folkowej PR

23 - 25 kwietnia 1999, Warszawa

Studio Koncertowe PR im. Witolda Lutosławskiego
Szanowni Państwo,

"Nowa Tradycja" - II Radiowy Konkurs Muzyki Folkowej ma być próbą znalezienia nowej, kolejnej formy promocji i sposobów ukazywania muzyki współcześnie tworzonej, odwołującej się do korzeni naszej kultury, czerpiącej z niedocenianego przez ogół bogactwa folkloru. Pragniemy zachęcić do udziału w nim muzyków profesjonalnych i amatorów, zafascynowanych polską muzyką ludową, muzyką naszych słowiańskich sąsiadów, ale także Europy i świata, tych, dla których inspiracją są możliwości zabawy z wielością barw tradycyjnych instrumentów spotykanych we wszystkich kulturach albo, po prostu, bliskie są im dźwięki natury. Tak też sformułowany jest Regulamin Konkursu (z którym warto zapoznać się przed przystąpieniem do Konkursu) - praktycznie nie ma w nim wielu ograniczeń. RCKL - organizator Konkursu przyzna w tym roku regulaminowe nagrody pieniężne: Grand Prix oraz trzy główne nagrody. Jedna z nich przeznaczona będzie dla wykonawców muzyki inspirowanej folklorem w stylu folk-rockowym. Nie wszyscy, którzy wykażą zainteresowanie Konkursem będą mogli wystąpić przed Jury powołanym przez Zarząd Polskiego Radia, 23 i 24 marca 1998r. w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie, wcześniej przeprowadzona będzie wstępna selekcja na podstawie przesłanych kaset "demo" (zgłoszenia do Konkursu i kasety należy przesłać do Radiowego Centrum Kultury Ludowej do 3 kwietnia b.r. - o ważności decyduje data stempla pocztowego), a zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną poinformowani do 10 kwietnia.
Informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel.:
0-22 645 58 14 / 645 58 52 / 645 58 62
Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać pod adresem:
Radiowe Centrum Kultury Ludowej
00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
z dopiskiem "Nowa Tradycja"REGULAMIN KONKURSU MUZYKI FOLKOWEJ POLSKIEGO RADIA "NOWA TRADYCJA"

Celem Konkursu Muzyki Folkowej, organizowanego przez Polskie Radio S.A., jest promocja polskiej muzyki folkowej opartej na tradycyjnych źródłach wykorzystującej nowe opracowania bliskie uchu współczesnego słuchacza.

  1. Konkurs odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 1999 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
  2. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły /do 10 osób/ lub soliści, których program będzie zawierał co najmniej trzy utwory inspirowane polską ludową muzyką lub muzyką mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę. Oceniany będzie poziom wykonania, repertuar, układ programu i styl opracowania muzyki. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 20 minut.
  3. Zespoły lub soliści biorący udział w Konkursie wyłonieni zostaną po przesłuchaniu nadesłanych kaset demonstracyjnych i kart zgłoszenia do Konkursu. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczeni laureaci poprzedniego Konkursu. Wymagany jest także krótki opis działalności zespołu lub solisty - wykonawcy oraz zdjęcia promocyjne. O dopuszczeniu do Konkursu zdecyduje komisja powołana przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Termin nadsyłania kaset upływa z dniem 3 kwietnia 1999 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kasety wykonawców niezakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostaną zwrócone. W czasie trwania Konkursu Polskie Radio nie będzie wykorzystywać kaset demo. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Muzyki Folkowej soliści lub zespoły zostaną zawiadomieni do 10 kwietnia b.r.
  4. Konkurs, rejestrowany przez Polskie Radio S.A., będzie się odbywać 23 i 24 kwietnia o godz.18. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez Zarząd Polskiego Radia S.A. Koncert laureatów odbędzie się 25 kwietnia o godz. 18.00 i będzie transmitowany przez jeden z programów Polskiego Radia.
  5. Jury po wysłuchaniu programów konkursowych przyzna trzy nagrody regulaminowe i główną Grand Prix. Jedna z nagród przeznaczona będzie dla najlepszego artystycznie rockowego opracowania muzyki ludowej.
  6. Organizatorzy zapewniają dopuszczonym do Konkursu zespołom lub solistom zwrot kosztów podróży i nocleg. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację oraz emisję radiową i telewizyjną przesłuchań konkursowych. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów transmitowanym przez Polskie Radio S.A.
Skrót artykułu: 

"Nowa Tradycja" - II Radiowy Konkurs Muzyki Folkowej ma być próbą znalezienia nowej, kolejnej formy promocji i sposobów ukazywania muzyki współcześnie tworzonej, odwołującej się do korzeni naszej kultury, czerpiącej z niedocenianego przez ogół bogactwa folkloru. Pragniemy zachęcić do udziału w nim muzyków profesjonalnych i amatorów, zafascynowanych polską muzyką ludową, muzyką naszych słowiańskich sąsiadów, ale także Europy i świata, tych, dla których inspiracją są możliwości zabawy z wielością barw tradycyjnych instrumentów spotykanych we wszystkich kulturach albo, po prostu, bliskie są im dźwięki natury. Tak też sformułowany jest Regulamin Konkursu (z którym warto zapoznać się przed przystąpieniem do Konkursu) - praktycznie nie ma w nim wielu ograniczeń. RCKL - organizator Konkursu przyzna w tym roku regulaminowe nagrody pieniężne: Grand Prix oraz trzy główne nagrody. Jedna z nich przeznaczona będzie dla wykonawców muzyki inspirowanej folklorem w stylu folk-rockowym. Nie wszyscy, którzy wykażą zainteresowanie Konkursem będą mogli wystąpić przed Jury powołanym przez Zarząd Polskiego Radia, 23 i 24 marca 1998r. w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie, wcześniej przeprowadzona będzie wstępna selekcja na podstawie przesłanych kaset "demo" (zgłoszenia do Konkursu i kasety należy przesłać do Radiowego Centrum Kultury Ludowej do 3 kwietnia b.r. - o ważności decyduje data stempla pocztowego), a zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną poinformowani do 10 kwietnia.

Dział: 

Dodaj komentarz!