Narzędzia i maszyny rolnicze we wsi Żabno

Pełna wersja artykułu znajduje się w papierowym wydaniu Pisma Folkowego. Zapytaj o numery archiwalne lub pobierz (jeśli jest dostępny) plik PDF z numerem pisma. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze skrótem artykułu.

Możesz również przeczytać inne artykuły tego autora (jeśli dostępne - kliknij w nazwisko poniżej) lub zapoznać się z innymi artykułami z tego działu (jeśli dostępne - kliknij w nazwę działu poniżej),

Skrót artykułu: 

Rolnictwo od zarania dziejów stanowiło podstawę gospodarki Słowian. W Europie Środkowo-Wschodniej pierwszą znaną jego formą była gospodarka żarowo-wypaleniskowa. Ziemia uprawna była wówczas pozyskiwana poprzez wycięcie uprzednio okorowanych drzew i spalenie pozostałych zarośli. Ziarno było siane na podłożu składającym się z gleby wymieszanej z popiołem za pomocą motyk i prawdopodobnie
bron. W takich warunkach pojawiło się rolnictwo sprzężajne (orne).

fot. K. Wasilczyk: Radło płozowe dwurękojeściowe z Żabna, MWL 4259

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!