Muzyka z Drogi

"Pieśni z Polski, Ukrainy i Rosji

Pierwsze własne nagrania zespołu - pieśni związanych z obrzędami starosłowiańskimi, ballad i pieśni nowszych, powstałych w XIX wieku. Utwory pochodzą z archiwów muzycznych oraz wyjazdów na Ukrainę (Polesie, Połtawszczyzna, Charkowszczyzna), do Rosji (obwód biełogrodzki), a także na Kurpie i Białostocczyznę.

Celem zespołu jest odtwarzanie dawnego, ludowego sposobu śpiewania oraz dokumentacjanajcenniejszych zjawisk wschodniosłowiańskiej kultury muzycznej, a inspiracją w pracy -kontakt z wiejskimi mistrzami śpiewu, o których członkinie grupy mówią: "Kiedy przyjeżdżamy, mają z kim i dla kogo śpiewać. Po kilku latach możemy powiedzieć, że ich muzyka jest nam bliższa i bardziej nasza niż ta, która otacza nas w Warszawie".

Dystrybucja:
tel.: (0-75) 755 19 71 info@muzykazdrogi.org; http://www.muzykazdrogi.org
Skrót artykułu: Pierwsze własne nagrania zespołu - pieśni związanych z obrzędami starosłowiańskimi, balladi pieśni nowszych, powstałych w XIX wieku. Utwory pochodzą z archiwów muzycznych oraz wyjazdów na Ukrainę (Polesie, Połtawszczyzna, Charkowszczyzna), do Rosji (obwód biełogrodzki), a także na Kurpie i Białostocczyznę.

Dodaj komentarz!