Muzyka ródeł

Pełna wersja artykułu znajduje się w papierowym wydaniu Pisma Folkowego. Zapytaj o numery archiwalne lub pobierz (jeśli jest dostępny) plik PDF z numerem pisma. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze skrótem artykułu.

Możesz również przeczytać inne artykuły tego autora (jeśli dostępne - kliknij w nazwisko poniżej) lub zapoznać się z innymi artykułami z tego działu (jeśli dostępne - kliknij w nazwę działu poniżej),

Skrót artykułu: 

pochoKolekcjaMuzyki Ludowej Polskiego Radia to seria płytowa ukazująca się nieprzerwanie od 1997 r. Jej pomysłodawcą jest Maria Baliszewska i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Początkowo zaplanowano piętnaście albumów. W tym roku ukazała się już dwudziesta dziewiąta płyta, a redaktorzy RCKL mówią, że to jeszcze nie koniec.

Dział: 

Dodaj komentarz!