Muzyka jest dla wszystkich

Papież Jan Paweł II powiedział: "Ludzie myślą, że żeby śpiewać trzeba mieć głos, a ja wam mówię - żeby mieć głos trzeba śpiewać". Pragniemy przekonać nasze społeczeństwo, że muzyka jest naprawdę dla wszystkich, jest łatwo dostępna i niesie wiele radości.

Nasza Fundacja powstała w reakcji na pogłębiający się upadek edukacji muzycznej w Polsce, podejmuje w związku z tym wiele równoczesnych inicjatyw rozwijających się w dwóch kierunkach:

- prac systemowych nad wizją powszechnej edukacji muzycznej (wspiera organizacyjnie Zespół Ekspertów ds. edukacji muzycznej powołany przez Polską Radę Muzyczną w wyniku konferencji "Muzyka w powszechnej edukacji - obowiązek czy szansa?" zorganizowanej w kwietniu 2006 w MCKiS przez Fundację "Muzyka jest dla wszystkich")
- szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych i projektów pobudzających zainteresowania muzyczne społeczeństwa (kampania społeczna "Śpiewaj mi mamo" , Szkoła Muzyki Ludowej, happeningi muzyczne między innymi w Akademii Muzycznej w Warszawie, zajęcia muzyczne dla dwulatków i ich rodziców w MCKiS)

Nauka muzyki i muzykowanie stanowią wielką, nie wykorzystaną w Polsce szansę na lepszą edukację młodych pokoleń i rozwój ich kultury. Wobec narastających i coraz mocniej dyskutowanych problemów wychowawczych należy zadać sobie pytanie: dlaczego powszechna oświata nie wykorzystuje ogromnych wychowawczych możliwości muzyki i edukacji muzycznej? Dlaczego nie wyciąga się wniosków z wiedzy psychologicznej o rozwoju muzycznym dzieci, z której jasno wynika, że warunkiem muzycznej aktywności nastolatków jest wcześniejsze umuzykalnienie na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Dlaczego Polacy nie chcą śpiewać?

Próbujemy przywołać w polskim społeczeństwie potrzebę amatorskiego muzykowania. Na gruncie muzyki ludowej wydaje się to najłatwiejsze. Inspirujące dla nas są węgierskie doświadczenia i dzieło Zoltána Kodálya, nie tylko w aspekcie jego koncepcji umuzykalnienia, ale też dostępności kwalifikowanego nauczania podstaw muzyki na Węgrzech. Stąd projekt Szkoły Muzyki Ludowej, której szefem jest Jurek Burdzy, a nauczycielami m.in.: Marta Maślanka (cymbały), Małgosia Szarlik-Woźniak (skrzypce, umuzykalnienie), Tomasz Nowak (opieka naukowa). W ramach szkoły prowadzimy zajęcia dzieci w wieku 6-15 lat z gry na instrumentach ludowych, śpiewu i tańca oraz cykle koncertów muzyki ludowej połączone ze spotkaniami z muzykami.

Funkcja ogólnorozwojowa i wychowawcza jest znaną od pradawna właściwością uprawiania muzyki, w tym jej uczenia się. Wiedzieli to starożytni, przypomniało Odrodzenie, a na szerszą skalę i w różnych postaciach zaczęto tę wiedzę wykorzystywać, poczynając od epoki Oświecenia. Dzisiaj znany i udowodniony naukowo jest niezwykle korzystny wpływ kwalifikowanej edukacji muzycznej na postępy w matematyce, języku, a nawet rozwoju fizycznym (zagadnienie tzw. transferu), osobowościowym, prospołecznym i patriotycznym. Muzyka i edukacja muzyczna stanowią też niezwykłą szansę właściwego urzeczywistniania idei integracji w nauczaniu oraz - szczególnie ważny na etapie naszego udziału w Unii Europejskiej - czynnik identyfikacji kulturowej. Wychowawcza rola nauki muzyki jest też - zdaniem wielu badaczy i specjalistów - wielką szansą na skuteczną i przyjazną profilaktykę i terapię społeczną.

http://www.muzykajest.pl
http://www.sml.org.pl
http://www.prm.art.pl
Skrót artykułu: 

Nasza Fundacja powstała w reakcji na pogłębiający się upadek edukacji muzycznej w Polsce, podejmuje w związku z tym wiele równoczesnych inicjatyw rozwijających się w dwóch kierunkach:

- prac systemowych nad wizją powszechnej edukacji muzycznej (wspiera organizacyjnie Zespół Ekspertów ds. edukacji muzycznej powołany przez Polską Radę Muzyczną w wyniku konferencji "Muzyka w powszechnej edukacji - obowiązek czy szansa?" zorganizowanej w kwietniu 2006 w MCKiS przez Fundację "Muzyka jest dla wszystkich")

- szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych i projektów pobudzających zainteresowania muzyczne społeczeństwa (kampania społeczna "Śpiewaj mi mamo" , Szkoła Muzyki Ludowej, happeningi muzyczne między innymi w Akademii Muzycznej w Warszawie, zajęcia muzyczne dla dwulatków i ich rodziców w MCKiS)

Dodaj komentarz!