Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce cz. II

Kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia

Druga w serii „Muzyki ródeł” płyta z muzyką i pieśniami mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce: Litwinów, Niemców, Słowaków, Żydów, Romów i Rosjan (Staroobrzędowców) autorstwa A. Boruckiej-Szotkowskiej i A. Szewczuk-Czech. Mniejszości narodowe i etniczne, których folklor muzyczny znalazł się na płycie, nie tworzą jednej społecznej wspólnoty, przeciwnie, żyją w różnych regionach Polski, we własnych stosunkowo zamkniętych społecznościach, które wytworzyły i podtrzymują swoje tradycje środowiskowe i folklor. Nagrania umieszczone na płycie pochodzą z Archiwum Polskiego Radia S.A. i dokonane zostały w ogromnej większości w ostatnich latach. Są więc odbiciem obecnego stanu zachowania muzyki tradycyjnej poszczególnych grup narodowych.

Dystrybucja:
Biuro Reklamy i Fonografii
Al. Niepodłegłości 77/85
00-977 Warszawa
tel. (0 22) 645 99 88
fax 645 59 01
e-mail: chopin@radio.com.pl

Skrót artykułu: 

Druga w serii „Muzyki ródeł” płyta z muzyką i pieśniami mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce: Litwinów, Niemców, Słowaków, Żydów, Romów i Rosjan

Dział: 

Dodaj komentarz!