Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku

Tomasz Kalniuk

Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku
Tomasz Kalniuk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014

Tomasz Kalniuk jest etnologiem i pedagogiem, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z obszaru kultury religijnej, religijności ludowej i popkultury. W omawianej monografii Kalniuk przygląda się mitowi organizującemu kulturę ludową w życiu codziennym i świątecznym jej przedstawicieli, koncentrując uwagę na dzieciach i starcach. Wybór ten jest nieprzypadkowy. W kulturze ludowej traktowano ich bowiem w sposób najbliższy ujęciu mitycznemu, rodzącemu postawy ambiwalentne, charakteryzujące świat „obcych”. Z jednej strony, byli typowymi przedstawicielami własnej społeczności, z drugiej – jednostkami wyróżnionymi spośród „swoich”. Ich społeczna i gospodarcza marginalizacja, m.in. ze względu na nieproduktywny wiek, spotykała się z sakralizacją. Dzieci i starcy umieszczeni w grupie „obcych” ilustrują zasady funkcjonowania światopoglądu mitycznego, przypisywanego chłopstwu z przełomu wieku XIX i XX, rozpiętego pomiędzy „swoim” i „obcym”.

Skrót artykułu: 

Tomasz Kalniuk jest etnologiem i pedagogiem, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z obszaru kultury religijnej, religijności ludowej i popkultury. W omawianej monografii Kalniuk przygląda się mitowi organizującemu kulturę ludową w życiu codziennym i świątecznym jej przedstawicieli, koncentrując uwagę na dzieciach i starcach.

Dodaj komentarz!