Mikołajki Folkowe '96

Protokół obrad Jury

V I I F e s t i w a l u M u z y k i L u d o w e j
"MIKOŁAJKI FOLKOWE"

Jury VI Festiwalu Muzyki Ludowej "Folkowe Mikołajki 96" w składzie:
Maria Pomianowska - przewodnicząca,
Alicja Mila-Suska,
Jan Adamowski,
Jerzy J. Kaczmarek,
Maciej Rychły,


po wysłuchaniu jedenastu wykonawców biorących udział w konkursie "Scena Otwarta" postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I Miejsce: za inspirację polską muzyką, nieprzeciętny głos oraz twórcze i poruszające wykonanie otrzymuje Ania Kiełbusiewicz. Nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Sztuki


II Miejsce: za perfekcję instrumentalną otrzymuje zespół "Szybki Lopez". Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.


III Miejsce: za kabaretowe wykonanie polskiej twórczości ludowej oraz walory wokalne Katarzyny Sadowskiej otrzymuje zespół "Ani Drgnie". Nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował miesięcznik "Nowa Wieś".Wyróżnienia w postaci zaproszenia do udziału w Koncercie Głównym otrzymują:
zespół "Biesiada Okpiświatów", ze względu na wyróżniającą się grę skrzypaczki Anny Śliwy;
zespół "Rykersi", za utwór "In Dublin" oraz piosenkę walijską;
zespół "No Name Band" za utwory: "Against the wind" oraz "Muirsheen Durkin".


Jury sugeruje, by tak znakomita inicjatywa jak "Mikołajki Folkowe" z jeszcze większym zapałem promowała wykonawców opierających swój repertuar na polskiej tradycji ludowej. Zachęcamy wykonawców do większego zainteresowania się muzyką rodzimą oraz do dopracowania swojego wizerunku scenicznego, na który składa się strój i zachowanie na scenie.


Podpisy członków Jury:


Skrót artykułu: 

I Miejsce: za inspirację polską muzyką, nieprzeciętny głos oraz twórcze i poruszające wykonanie otrzymuje Ania Kiełbusiewicz. Nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Sztuki


....

Dodaj komentarz!