MIkołajki Folkowe

Zaproszenie na Mikołajki Folkowe


VII Festiwal Muzyki Ludowej12-14 grudnia 1997

koncerty, warsztaty, wystawy,
spotkania

Lublin ACK UMCS "Chatka Żaka"

Kontakt z Organizatorami:

ACK UMCS "Chatka Żaka"
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
tel. (0-81) 53-332-01 w. 14,
fax 53-751-02, 53-336-69


Widzowie spoza Lublina mogą liczyć na nocleg w warunkach turystycznych
Organizatorzy
Festiwalu Muzyki Ludowejzapraszają

amatorskich muzyków
inspirujących się muzyką
ludową


do udziału w

Konkursie
Scena Otwarta

który odbędzie się 12 grudnia w ramach Festiwalu.REGULAMIN KONKURSU VII FESTIWALU MUZYKI LUDOWEJ

 1. VII Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" jest organizowany przez Orkiestrę Świętego Mikołaja. Celem Festiwalu jest prezentacja muzyki ludowej z całego świata, a szczególnie sposobów jej twórczej interpretacji i swobodnych przekształceń odbiegających od dotychczasowych schematów.
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 12-14 XII 1997 r. w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Lublinie, ul. Radziszewskiego 16.
 3. W konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 12 osób.
 4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany twórczością ludową dowolnego kraju i regionu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min.
 5. Zgłoszenie do konkursu zawierające :
  • wypełnioną kartę (wg wzoru),
  • kasetę magnetofonową z nagraniem programu konkursowego

  należy przesłać w terminie do dnia 30.XI na adres Organizatorów z dopiskiem "Mikołajki Folkowe". Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. Zakwalifikowani wykonawcy zostaną powiadomieni listownie w terminie do 5.XII.

 6. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą wybitni znawcy muzyki folkowej i folkloru. Ocena prowadzona będzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
  • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość,
  • interpretację (szczególny nacisk zostanie położony na opracowania odbiegające od dotychczasowych wzorów i schematów),
  • ogólny wyraz artystyczny.

  Dla najciekawszych prezentacji jury przyzna nagrody. Wysokość i forma nagród uzależniona jest od środków zgromadzonych przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

 7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie pozakonkursowym i innych koncertach festiwalowych, także rejestrowanych przez radio i TV. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własności wszelkich nagrań dokonanych w czasie Festiwalu oraz wykorzystania ich do wydawnictw fonograficznych.
 8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu :
  • nocleg w warunkach turystycznych (prosimy wziąć śpiwór i karimatę),
  • bezpłatny wstęp na koncert piątkowy oraz, laureatom konkursu, bezpłatny wstęp na koncert główny w sobotę.

  Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów przejazdów.

 9. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
Skrót artykułu: 

Zaproszenie na Mikołajki Folkowe

Dział: 

Dodaj komentarz!