Międzynarodowy Festiwal Huculski „Słowiańska Atlantyda” w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza

17 marca - 22 października 2011 r.

Zacznie się wiosną i potrwa aż do jesieni. Już ten fakt świadczy o niezwykłości Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego "Słowiańska Atlantyda", organizowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Inicjatywa ta wiąże się z postacią niezwykłą- humanistą XX w., pisarzem, eseistą i myślicielem, Stanisławem Vincenzem. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja idei i wartości, które autor zawarł w swoich pismach. Vincenz bez najmniejszych wątpliwości zasługuje na miano patrona zjednoczonej i wielokulturowej Europy. Dorobek pisarza tworzy spójną wizję zintegrowanych narodów, które w atmosferze wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii i zaufania, wzbogacają obraz Europy swoją różnorodnością kulturową. W tekstach eseistycznych czy prozatorskich Vincenz zmierzał przede wszystkim do budowania dialogu wyznań i narodów, w którym człowiek XX, a dziś już XXI w. odnajdzie wartości pozwalające mu ocalić godność swoją i innych. Wszystkie te idee autor odnajdywał w zupełnie niezwykłym miejscu jakim jest Huculszczyzna. Kultura regionu, oparta o wartości stojące ponad podziałami i granicami terytorialnymi, jest wzorową ilustracją myśli Vincenza. Różnorodna i barwna, w niezwykły sposób afirmująca życie i Naturę, wśród której człowiek czuje się wolny i autentyczny - taka jest właśnie Huculszczyzna i taką widział ją Vincenz.

W 2011 r., kiedy Polska przewodzić będzie Unii Europejskiej, idee pojednania polsko - ukraińskiego, zjednoczenia wszystkich narodów oraz ich wzajemnego wsparcia w rozwoju, stają się niezwykle ważne. Dlatego festiwal opiera się właśnie na tych wartościach i skupia na popularyzacji dorobku Stanisława Vincenza oraz kultury ludowej Huculszczyzny. Program festiwalu jest niezwykle bogaty i z pewnością każdy odnajdzie w nim coś dla siebie. Począwszy od sesji naukowych dotyczących regionu i pisarza, przez koncerty muzyki huculskiej, warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych, konkursy fotograficzne i muzyczne, projekcje filmowe, spotkania z magią Huculszczyzny, wykłady dotyczące medycyny naturalnej i życia w zgodzie z Naturą, prezentacje wyników badań terenowych prowadzonych w regionie... Wiele godzin muzyki huculskiej i wiele emocji związanych z żywiołem Huculszczyzny.

Festiwal odbywać się będzie w Polsce i na Ukrainie. Po obu stronach patronuje mu Stanisław Vincenz i miejsca z nim związane. Początek i uroczysta inauguracja nastąpi 17 marca 2011 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wtedy właśnie nastąpi otwarcie wystawy: "Na wysokiej połoninie" - w 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Sztuka Huculszczyzny - Huculszczyzna w sztuce, na której będzie można podziwiać ikony, ceramikę, rzeźbę i stroje regionu. Wydarzenia festiwalowe, poza Krakowem, obejmą Łódź, Katowice, Rzeszów, Krosno, Sanok, Lublin, Rabkę, a także, po stronie ukraińskiej, Muzeum Krajoznawcze w Iwano - Frankiwsku, Muzeum im. Iwana Franki w Krzyworówni. Finał festiwalu odbędzie się w dniach 18 - 22 października 2011 r. w Łodzi.

Pomysłodawcami i koordynatorami festiwalu są Justyna i Piotr Kłapytowie oraz dyrektor COTG- Jerzy Kapłon.


www.karpatywschodnie.pttk.pl
www.cotg.pttk.pl
justyna_piotrek.klapytowie@cotg.pttk.pl
Skrót artykułu: 

Zacznie się wiosną i potrwa aż do jesieni. Już ten fakt świadczy o niezwykłości Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego "Słowiańska Atlantyda", organizowanego przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Inicjatywa ta wiąże się z postacią niezwykłą- humanistą XX w., pisarzem, eseistą i myślicielem, Stanisławem Vincenzem. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja idei i wartości, które autor zawarł w swoich pismach. Vincenz bez najmniejszych wątpliwości zasługuje na miano patrona zjednoczonej i wielokulturowej Europy.

Dodaj komentarz!