Maria Krupowies

"Polskie Pieśni Ludowe na Litwie"
Warszawa 2000

Niezwykła pozycja, śpiewnik będący nie tylko zbiorem pieśni, plonem 10-letniej pracy autorki, ale też książka oddająca charakter polskości na Kresach, tożsamości, związków z Macierzą, patriotyzmu. Zawiera różnorodny repertuar, który wraz z osadnikami przywędrował na ziemie litewskie oraz pieśni przyswojone z repertuaru miejscowego i białoruskiego. Utwory interesujące muzycznie choćby ze względu na wpływy litewskiej harmonii czy białoruskiego wielogłosu. Znajdą się w nim pieśni obrzędowe w tym wielkanocne archaiczne łałymki, ballady - także literackie, pieśni historyczne - szczególnie ważne dla rodaków na obczyźnie. Są pieśni miłosne i przyśpiewki.

Do książki została dołączona kaseta. Na jednej stronie zostały zamieszczone oryginalne wykonania zebrane przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej, ilustrujące np. maniery wykonawcze. Na drugiej nagrania (zarejestrowane przez Polskie Radio) Marii Krupowies, "doktorki naszych dusz", jak mówią o niej mieszkający na Litwie Polacy. Autorka zbiorku pieśni polskich uczyła się od swojej babci, która wychowała się na dworze w Rokliszkach nad Solczą, a białoruskie i litewskie poznała w Popiszkach, gdzie się wychowała. Maria Krupowies lirycznym głosem przy akompaniamencie gitary przywołuje nastrój zapomnianej kultury szlacheckich kresowych dworków i wielonarodowościowych wsi. Jej interpretacje można przyrównać do pieśni Żanny Biczewskiej. Maria Krupowies wydała wcześniej kasetę pt. "Calling from the East" (Kamahuk) i płytę "Matulu" (Polonia Records).


Skrót artykułu: 

Warszawa 2000

Niezwykła pozycja, śpiewnik będący nie tylko zbiorem pieśni, plonem 10-letniej pracy autorki, ale też książka oddająca charakter polskości na Kresach, tożsamości, związków z Macierzą, patriotyzmu. Zawiera różnorodny repertuar, który wraz z osadnikami przywędrował na ziemie litewskie oraz pieśni przyswojone z repertuaru miejscowego i białoruskiego.


Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!