Maria A. Czaplicka

„Mój rok na Syberii”

Maria A. Czaplicka

Mój rok na Syberii

wyd. Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2014

W serii wydawniczej Muzeum Etnograficznego w Toruniu „Etnografia Ocalona” ukazała się książka Marii A. Czaplickiej „Mój rok na Syberii”, wydana po raz pierwszy w 1916 r. w Londynie. Dzięki opublikowaniu tej pracy po raz pierwszy w języku polskim, muzeum nie tylko przywraca środowisku naukowemu książkę zasłużonej dla światowej antropologii badaczki, ale włącza się do aktualnego dyskursu naukowego. Zarówno ze względu naukowego, jak i kulturowego, publikacja ta jest ogromnie ważna na ogólnopolskim rynku wydawniczym. „Mój rok na Syberii” porusza najważniejszą problematykę związaną z tą krainą, opisuje trzy grupy mieszkańców: przedstawicieli plemion rdzennych, rosyjskich osiedleńców i zesłańców. Czaplicka w niezwykle zajmujący sposób daje wyczerpujący obraz syberyjskiej rzeczywistości na podstawie rozległej wiedzy i własnych badań, które prowadziła podczas ekspedycji w 1914 r. Książka była szeroko komentowana w angielskiej prasie. W literackim dodatku do „Times’a” podkreślano, że w książce prezentowane są cechy plemion syberyjskich, ich folklor, religia, zwyczaje i obyczaje, a także system sprawowania rządów i kolonizacja. „Yorkshire Post” porównywał „My Siberian Year” do relacji doktora Nansena z jego podróży od ujścia Jeniseju w górę rzeki, ale stwierdził, że książka Czaplickiej jest bardziej wyczerpująca i autorytatywna. „Manchester Guardian” pisał: „Panna Czaplicka łączy w rzadko spotykany sposób wnikliwość i współczucie artysty, z wiedzą i dokładnością uczonego”. „Mój rok na Syberii” to niezwykle ciekawa i pasjonująca lektura, pełna opisów niecodziennych przygód mających miejsce w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Przesiąknięta poczuciem humoru, w każdym miejscu zadziwia przenikliwością spojrzenia autorki.

Skrót artykułu: 

W serii wydawniczej Muzeum Etnograficznego w Toruniu „Etnografia Ocalona” ukazała się książka Marii A. Czaplickiej „Mój rok na Syberii”, wydana po raz pierwszy w 1916 r. w Londynie. Dzięki opublikowaniu tej pracy po raz pierwszy w języku polskim, muzeum nie tylko przywraca środowisku naukowemu książkę zasłużonej dla światowej antropologii badaczki, ale włącza się do aktualnego dyskursu naukowego.

Dodaj komentarz!