Maciejowicki jubileusz

Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”

W drugą sobotę czerwca w Maciejowicach odbyła się kolejna, tym razem jubileuszowa, XXV edycja Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”. W roku 1993 zapoczątkowała go Wanda Księżopolska, etnograf i folklorystka zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Wówczas głównym organizatorem i jednostką finansującą było Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, zaś Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach został gospodarzem i współorganizatorem imprezy. Z czasem cały ciężar organizacji przejął maciejowicki GOK. Podczas festiwalu można usłyszeć wykonawców indywidualnych (śpiewaków i instrumentalistów), kapele, a od 2013 r. także zespoły śpiewacze. Przyjeżdżają wykonawcy nie tylko z terenów powiślańskich Podlasia i Mazowsza, ale także reprezentanci Lubelszczyzny, najliczniej z Roztocza Zachodniego. Wszyscy bardzo chwalą przyjazną atmosferę i wysoki poziom wykonań na maciejowickim rynku. Grze kapel zwykle towarzyszą pod sceną tancerze, którzy często sami także występują.
Jubileuszową edycję konkursu otworzył wójt Maciejowic, Sylwester Dymiński, a o głos został poproszony starosta garwoliński, Marek Chciałowski. W swoim przemówieniu wyraźnie zaznaczył, że zachowanie tradycji polskiej i folkloru było ważnym czynnikiem, dzięki któremu Polska powróciła na mapy po wielu latach wojen i niewoli. Specjalne Złote Basy otrzymała pomysłodawczyni „Powiślaków”, Wanda Księżopolska – w ramach podziękowania za długoletnią i owocną pracę oraz pieczę nad całym konkursem.
W tegorocznym spotkaniu rywalizowało ze sobą 17 śpiewaków solistów, 3 solistów instrumentalistów, 15 kapel i 5 zespołów śpiewaczych. Jury doceniło poprzez przyznanie pierwszego miejsca i Złotych Basów następujących wykonawców: Marię Siwiec (w kategorii soliści), Zdzisława Kwapińskiego (w kategorii soliści instrumentaliści), Kapelę Pańczaków i Kapelę Butrynów (w kategorii kapele). W kategorii zespołów śpiewaczych Złotych Basów nie przyznano. Nagrodą specjalną dla wykonawców rywalizujących w konkursie była delegacja do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W tym roku otrzymały ją Kapela Powiślaki i Kapela Jaśki.

Olga Miłosz
studentka w Instytucie Muzyki UMCS

Skrót artykułu: 

W drugą sobotę czerwca w Maciejowicach odbyła się kolejna, tym razem jubileuszowa, XXV edycja Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”. W roku 1993 zapoczątkowała go Wanda Księżopolska, etnograf i folklorystka zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Wówczas głównym organizatorem i jednostką finansującą było Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, zaś Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach został gospodarzem i współorganizatorem imprezy. Z czasem cały ciężar organizacji przejął maciejowicki GOK.

Fot. A. Kusto

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!