Ludzie Gadek


Bogdan Bracha - szef Orkiestry św. Mikołaja, a zarazem wszelkich inicjatyw, które wywodzą się z jej środowiska. Współtwórca i organizator Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" (jednego z najstarszych tego typu w Polsce). Jeden z założycieli "Gadek" i ich dziennikarz od zawsze. Organizator Spotkań Ludzi Gór w Jaworniku. Muzyk, oprócz Orkiestry także Odpustu Zupełnego. Turysta. Mieszka na Lubelszczyźnie, choć duchowo wywodzi się z Roztocza Południowego, Bieszczad i Huculszczyny.


Marta Cywińska-Dziekońska – poetka, prozaiczka, tłumaczka. Wykłada na filologii romańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Pisze i publikuje przede wszystkim w języku francuskim (m.in. we Francji, Belgii, Kanadzie, Maroku, Szwajcarii). Autorka kilku zbiorów poezji i prozy. Została uhonorowana tytułem Ambasadora Poetyckiego prestiżowego kwartalnika "Art et Poésie de Touraine". Jej imieniem nazwano jeden z dębów w "Lesie Tysiąca Poetów" w Vesdun w środkowej Francji.


Rafał Chojnacki – szerzej znany jako Taclem. Absolwent liceum morskiego; niedoszły politolog. Założyciel, gitarzysta i wokalista zespołu muzyki celtyckiej Caledonia (1997-2001). Dziennikarstwem muzycznym para się od 2000 roku, kiedy powstała pierwotna wersja istniejącego do dziś portalu muzycznego "Folkowa.art.pl". Obecnie współpracuje też z portalem i miesięcznikiem "Szantymaniak" (www.szantymaniak.pl), poświęconym tradycyjnej muzyce morskiej. Pozamuzyczne pola ekspresji dziennikarskiej realizuje w internetowym magazynie "Carpe Noctem" (www.carpenoctem.pl) o literaturze grozy. Na co dzień pracownik biurowy firmy produkcyjno-handlowej. Należy do gdańskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego oraz Najemnego Bractwa Irlandzkiego "Fianna", które odtwarza XV-wieczny oddział irlandzkich najemników. W "Gadkach" publikuje od 2001 roku.


Tadeusz Czarnecki-Babicki – hungarysta z wykształcenia. Mieszkaniec warszawskiej Pragi od 1963 roku; członek Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Miłośnik folkloru warszawskiego. Uczestnik konkursu "Szukamy nowego Grzesiuka". W "Gadkach z Chatki" opublikował cykl artykułów poświęconych folklorowi miejskiemu.


Ewa Grochowska – obecnie współpracuje z Fundacją "Muzyka Kresów" z Lublina przy realizacji programu "Pamięć Tradycji – Suwalszczyzna", prowadząc badania terenowe. Bierze udział w kilku projektach związanych z wokalną i instrumentalną muzyką tradycyjną. Absolwentka filozofii UMCS w Lublinie, gdzie obecnie pisze pracę doktorską poświeconą mesjanizmowi żydowskiemu. To drugi, obok kultury tradycyjnej,  ważny obszar jej zainteresowań badawczych i osobistych fascynacji. W "Gadkach" publikowała teksty poświęcone tradycji żydowskiej i muzyce klezmerskiej.


Jacek Jackowski - ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie zdobył dyplom dyrygenta chóralnego. Pracuje w Archiwum Instytutu Sztuki PAN. Współpracuje z zespołami chóralnymi jako wykonawca, pedagog i konsultant muzyczny. Zajmuje się etnomuzykologią. Podczas wyjazdów terenowych nagrywa najstarszych wiejskich muzykantów oraz zbiera materiały rejestrujące zwyczaje ludowe i praktyki religijne.


Tomasz Janas - absolwent polonistyki UAM w Poznaniu. Recenzent muzyczny "Gazety Wyborczej" w Poznaniu, członek redakcji "Czasu Kultury", publikował m.in. w "Jazz Forum". Ma na swoim koncie współpracę z Radiowym Centrum Kultury Ludowej oraz poznańskim "Rock Radio". Uczestnik rady artystycznej festiwalu "Poznań Jazz Fair". Juror festiwali folkowych - "Nowa Tradycja", "Mikołajki Folkowe", "Folkopranie" ("Ethnosfera"), a także konkursu na Folkowy Fonogram Roku. Laureat stypendium artystycznego Miasta Poznania za rok 1999.


Małgorzata Jędruch - dziennikarz; należy do redakcji Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Członek jury konkursów festiwali folkowych (m.in. "Mikołajków Folkowych"). Współorganizator Festiwalu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja" w Warszawie. Pracuje przy realizacji serii płyt kompaktowych "Muzyka źródeł".


Urszula Kalita - w grudniu 1989 w Łupkowie w Bieszczadach spotkała Orkiestrę św. Mikołaja, z którą przez wiele lat śpiewała. Przewodnik beskidzki SKPB. Pracuje jako nauczycielka matematyki. Stworzyła, ciągle rozbudowywaną przez "Gadki", stronę internetową (www.gadki.lublin.pl), zawierającą archiwalne numery pisma.


Magdalena Kamola - skończyła filologię ukraińską na UMCS; teraz jest na studiach doktoranckich Kolegium Polsko-Ukraińskiego w Lublinie. Pisała do pierwszych numerów "Gadek", ozdabiała je swoimi rysunkami i była odpowiedzialna za ich szatę graficzną.


Katarzyna Kolbowska - jest słuchaczką studium doktoranckiego Szkoły Nauk Społecznych przy PAN w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską o capoeirze. Publikowała prozę poetycką w "Lampie i Iskrze Bożej". Interesuje się muzyką chilloutową. Gra na harfie celtyckiej.


Grzegorz Kondrasiuk - uważa siebie za kliniczny przypadek schizofrenii zainteresowań, ujawniającej się między innymi w notorycznym łączeniu artystycznego wytwórstwa 1. muzyki (perkusjonalia, conga, djembe; zespoły Do Świtu Grali, Komische Pilze); 2. literatury (poetycki debiut w "Kresach") z metarefleksją na tematy sztuki i kultury (próby krytyczne na tematy: literackie, muzyczne, teatralne na łamach "Akcentu" i "Gadek"). Właśnie pracuje nad doktoratem poświęconym krytyce teatralnej (polonistyka UMCS). Rodzony w Parczewie, jednak od lat mocno lubelski.


Agnieszka Kościuk - studentka filologii polskiej (specjalizacja redaktorsko-medialna) i kulturoznawstwa (specjalizacja folklorystyczno-etnologiczna) UMCS w Lublinie. Mieszka nad Bugiem. Od stycznia 2002 redaktor naczelna "Gadek".


Mariola Kowalska - absolwentka filologii polskiej i studentka kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Interesuje się (Wszech)Światem, zwłaszcza poprzez literaturę, fotografię i film oraz nauki społeczne i przyrodnicze (podczas gdy nauki ścisłe darzy tragiczną, bo nieodwzajemnioną miłością). Chętnie poznaje go na własnych nogach. W redakcji "Gadek" od paru lat pełni rolę szefowej działu korekty - postrachu chochlików.


Agnieszka Matecka-Skrzypek - od kilkunastu lat ma pod swoją organizacyjną opieką Orkiestrę św. Mikołaja, a od kilku - Odpust Zupełny. Współorganizator Festiwalu "Mikołajki Folkowe" oraz Spotkań Ludzi Gór w Jaworniku. Świadek narodzin idei wydawania "Gadek" i ich wytrwały dziennikarz. Skończyła Akademię Rolniczą w Lublinie. Entuzjastka turystyki pieszej najmniej uczęszczanymi szlakami Bieszczad czy Roztocza.


Katarzyna Mróz - skończyła prawo na UMCS w Lublinie. Ma na swoim koncie prowadzenie audycji "Folkowe granie" w lubelskim Akademickim Radiu Centrum. Publikowała w "Gadkach" artykuły poświęcone zwłaszcza muzyce celtyckiej.


Muzykant - internetowa lista dyskusyjna (www.muzykant.pl) założona przez Karola Ejgenberga. W "Gadkach" bywały zamieszczane relacje z koncertów oraz opinie dyskutantów z niej pochodzące.


Anna Nacher - absolwentka filologii polskiej UJ; doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie pisze pracę doktorską z zakresu teorii gender. We współpracy ze Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu i Fundacją Rozwoju UG Nacher i Styczyński nagrali płytę "Bałtyckie szepty", wykorzystując nagrania głosów fok oraz nagrania terenowe środowiska akustycznego wybrzeża Bałtyku. Regularnie koncertuje z Projektem Karpaty Magiczne oraz prowadzi autorskie warsztaty pracy nad głosem "Odzyskać Głos".


Zbigniew Nasiadko – śpiewak i niezrównany gawędziarz z Kurpi (choć obecnie mieszka na Podlasiu); laureat nagród na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz Festiwalu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja". Na jego repertuar składają się pieśni z rodzimych stron, a także te o ukraińskim rodowodzie. W "Gadkach" opublikował cykl utworów inspirowanych folklorem Kurpi.


Grzegorz Nowy – specjalizuje się w recenzowaniu płyt. Inne swoje przypadłości woli pozostawić w ukryciu.


Krzysztof Opalski – absolwent Politechniki Wrocławskiej, inżynier elektryk-automatyk. Kręci go każda dobra muzyka. Oprócz folku słucha bluesa, jazzu, dobrego rocka z lat 60. i 70. Pierwsze fascynacje muzyczne z dzieciństwa – Czerwone Gitary, potem The Beatles. Pierwszy instrument – akordeon, potem gitara, perkusja, harmonijka, mandolina. W latach 1994 – 2001 grał w Chudobie.


Magdalena Opoka – absolwentka polonistyki UMCS w Lublinie. Działała w lubelskim Akademickim Radiu Centrum (audycja "Folkowe granie"). Pisała do pierwszych numerów "Gadek", a znakiem rozpoznawczym jej tekstów był wytrawny humor. Obecnie dziennikarka "Gazety Wyborczej".


Waldemar Samociuk – pracuje jako wykładowca na Akademii Rolniczej w Lublinie. Skończył budowę maszyn rolniczych Politechniki Lubelskiej. Komputerowiec, fotograf i turysta z zamiłowania. Ciągle na wyprawach. Czuje się dobrze w górach i w wodzie. Lubi prowadzić prace remontowo-budowlane w Jaworniku. Zajmuje się składem komputerowym "Gadek" od szóstego numeru pisma. Właściciel gadkowego archiwum fotograficznego. Nie jest kawalerem.


Justyna Sinior – studentka filologii polskiej UMCS w Lublinie (specjalizuje się w logopedii). Pracowała w Niemczech jako przedszkolanka. Jest związana ze środowiskiem Orkiestry św. Mikołaja; pomagała w organizacji "Mikołajków Folkowych" i Spotkań Artystycznych w Jaworniku. Wytrwała korektorka "Gadek".


Marcin Skrzypek – muzyk Orkiestry św. Mikołaja (od 1992) zaangażowany we wszystkie jej przedsięwzięcia. Współtwórca i muzyk Odpustu Zupełnego. Anglista. Od 1998 pracuje w Ośrodku "Brama Grodzka Teatr NN" w Lublinie, zajmującym się między innymi przywracaniem pamięci o lubelskich Żydach. Pracując w Ośrodku, organizował folkową "Noc Świętojańską" (1998-2001), miejski internetowy serwis kulturalny "Fraper" (1999-2002); obecnie redaguje pismo "Scriptores". Fotograf i grafik z zamiłowania. Z "Gadkami" związany od początku ich istnienia; jeden z ich redaktorów naczelnych.


Marek Styczyński – w 1975 założył Teatr Dźwięku Atman. Współtworzy Projekt Karpaty Magiczne. Z Anną Nacher skomponował muzykę do filmów dokumentalnych dla TVP (cykl "Najsłodsze morze świata") oraz spektaklu "Księga Utopii" Teatru Snów z Gdańska. Prowadzi autorskie warsztaty "Biomuzyka"; zrealizował projekt poświęcony słowackiej fujarze pasterskiej. Publikacje w pismach "Plastik", "Aura", "Przyroda Polska", "Kropla". Podróżnik i autor przewodników turystycznych, m.in. "Ucho jaka. Podróże muzyczne od Katmandu do Sante Fe". Jego kolekcja instrumentów – jedna z największych w Polsce – stanowi zbiór Galerii "Stary Dom", którą wraz z Anną Nacher prowadzi w Nowym Sączu.


Maciej Szajkowski – herszt Kapeli ze Wsi Warszawa. Mieszka i pracuje w stolicy. Współorganizuje koncerty z cyklu "Muzyka w Muzeum" w warszawskim Muzeum Etnograficznym. Ma na swoim koncie publikacje w "Pulsie Świata", "Nowej Wsi", "Antenie Krzyku". Zaciętość felietonisty. Gadkowy autor tekstów o kulturze muzycznej Orientu i wywiadów, m.in. z Adrianem Sherwoodem, Alojzym Balcerzakiem (Galeria Koszelówka), Aki Navazem (FunDaMental).


Magdalena Sztandara – jest asystentką przy Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego. Pisze doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczący fotografii etnograficznej i "etnograficzności fotografii" w XIX i XX wieku. Zajmuje się historią fotografii w kulturze, kulturą alternatywną i folklorem współczesnym.


Ewa Wawoczny – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Opolskiego; dziennikarka. Instruktorka kultury dawnej. Autorka książki "170 legend i podań powiatu raciborskiego". Współpracuje z redakcjami "Nowin Raciborskich", "Nowin Wodzisławskich" i czasopismem historycznym "Ziemia Raciborska". Fotografuje. Kronikarz i członek Rady Rycerskiej Opolskiego Bractwa Rycerskiego. W "Gadkach" publikuje teksty poświęcone współczesnemu ruchowi rycerskiemu.


Małgorzata Wielgosz – studentka filologii polskiej UMCS w Lublinie. Wielbicielka teatru i literatury.


Agata Witkowska – skończyła historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; teraz studiuje konserwację zabytków na UMK w Toruniu. Bywalczyni festiwali i koncertów folkowych. Z "Gadkami" jest związana od pierwszych numerów pisma.


Mirosław Wlekły – skończył filologię polską (w zakresie dziennikarstwa kulinarnego) na Uniwersytecie Wrocławskim. Publikował między innymi w "Gazecie Wyborczej" i "Tygodniku Powszechnym". Współpracuje z pismami portugalskimi "Record" i "Correio Da Manha". Interesuje się reportażem podróżniczym. Zauroczony portugalskim fado. Przemierzył rowerem Skandynawię, południowe Włochy oraz ukraińskie Bieszczady. "Gadkom" przynosi wieści z krajów Półwyspu Iberyjskiego.


Ewa Zabrotowicz – absolwentka anglistyki i studentka prawa UMCS w Lublinie. Współorganizatorka Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" w Lublinie. Od 2001 roku zajmuje się dystrybucją i promocją "Gadek", dbając o to, aby można było je kupić w całej Polsce.


Radosław Zaleski – jeden z twórców idei wydawania "Gadek" i pierwszy ich redaktor naczelny. Teraz pracuje jako asystent na Wydziale Fizyki i Matematyki UMCS w Lublinie.


Joanna Zarzecka – (vel Asia z Podlasia) skończyła prawo na UMCS w Lublinie. W czasie studiów wsiąkła w środowisko Orkiestry św. Mikołaja; śpiewała w Kapeli Łem. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Uzależniona od Spotkań Ludzi Gór w Jaworniku. Drugie z uzależnień to fotografia. Gadkowa korespondentka – autorka relacji z wyjazdów i koncertów. Nigdy nie zawodzi.


Vlepkarz Ziutek – magister inżynier chemii (po Politechnice Warszawskiej). Ma na swoim koncie wiele doświadczeń zawodowych, między innymi praktykę naukową w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, dotyczącą badania metodą HPLC wybranych owoców pod kątem obecności pozostałości pestycydów benzimidazolowych oraz walidacji procedur analitycznych oznaczania sacharozy, glukozy i fruktozy w napojach gazowanych. Publikacje w specjalistycznych pismach dotyczących tematyki etnicznej i społecznej, takich jak "Nasze Słowo", "Nad Buhom i Narwoju". Współpraca z portalami internetowymi www.independent.pl, www.terra.pl i innymi. Rdzenny warsiawiak. Leworęczny. Niepalący. Niekarany.


Marcin Żerański – urodzony w Ostrołęce, mieszka w Cieszynie; z okna widzi Zaolzie i góry na Morawach. Plastyk po Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu koło Białegostoku, architekt urbanista po Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Współtwórca gazety "Rozmaitości Ostrołęckie", rysownik i składacz tejże. Jako rysownik współpracuje z "Chrześcijaniniem" i "Warto". Projektant, grafik (grafika użytkowa). Jeździ z żoną pociągami po czeskim Śląsku, Morawach, Słowacji, rowerami po Śląsku Cieszyńskim, pieszo po Beskidzie Śląskim. Nadworny rysownik "Gadek".


Chochlik drukarski – najbardziej nielubiana, dyskryminowana, nieustannie zastraszana i szykanowana osoba w redakcji.

Publikowali u nas:

Dariusz Adamczyk, Dariusz Anaszko, Waldemar Andryszak, Katarzyna Andrzejowska, Piotr Balcerowicz, Anna Bartosiewicz, Simon Broughton, Lesław Borowski, Sławomir Browkin, Michał Czachowski, Dominika Domaciuk, Jacek Dziekoński, Anna Dzikowska, Karol Ejgenberg, Ákos Elgenmayer, Izabela Foremniak, Maciej Froński, Gignolla, Klaudia Głowacka, Monika Głowacka, Marzena Goławska, Jacek Grekow, Agata Grzyb, Béla Halmos, Anna Jakubowska, Mirosława Jankowska, Jakubanis, Marek Jakubowski, Jarosław Kaczmarek, Magdalena Kałuża, Antoni Kania, Jan Kapała, Urszula Kapała, Anna Kędziora, Maciej Kierzkowski, Joanna Kijowska, Ilia Kiuiła, Włodzimierz Kleszcz, Artur Kokorzycki, Jan Konador, Tadeusz Konador, Agnieszka Kowalska, Witold Kozłowski, Sławomir Król, Paweł Królikowski, Marcin Krzyżewski, Radosław Kubica, Grzegorz Kurczyński, Monika Kuś, Imre Laurinyecz, Paulina Łaskarzewska, Sławomir Luboszczyk, Katarzyna Lupoczyńska, Tomasz Łączkowski, Magdalena Łozowska, Maria Maroszek, Marzena Motyl, Katarzyna Maćkiewicz, Marek Marcinkiewicz, Remigiusz Mazur-Hanaj, Ludmiła Michajłowa-Czuluk, Anna Mieczkowska, Mikesz, Adam Miszewski, Gabriel Monomiec, Katarzyna Niemira, Andrew Nixon, Joanna Nucio, Tadeusz Andrzej Olszański, Dorota Panek, Artur Pawłowski, Rafał Pawłowski, Marek Persona, Paulina Piasecka, Krzysztof Piekarczyk, Kamil Piotrowski, Zbigniew Polaczyk, Maria Pomianowska, Danuta Przepiórkowska, Piotr Pucyło, Monika Pyła, Patrycja Kutera, Tomasz Rokosz, Artur Rumpel, Beata Rusinek, Andrzej Samborski, Dorota Samociuk, Weronika Samolińska, Paweł Sawczukiewicz, Ewa Sławińska, Magdalena Sobczak, Agnieszka Stachura, Stenwak, Katarzyna Stępień, Anna Szymańska, Agnieszka "Śnieżka" Śnieżko, Łukasz Talarek, Katarzyna Tarkowska, Grzegorz Tomaszewki, Krzysztof Trebunia-Tutka, Herbert Ulrich, Andrzej "Kaźmierz" Wandrasz, Michał Wojda, Ewa Wróbel, Tomasz Wójciak, Alina Wójcicka, Beata Wójcik, Alicja Zalewska, Tomasz Zygmont.

Powyżej znalazły się nazwiska osób, które współpracowały z nami publikując teksty, bądź też są dla nas ważne z innych istotnych względów.Współpracowali z nami:

prof. Jan Adamowski – wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filologia polska, kulturoznawstwo). Językoznawca i folklorysta. Autor m.in. prac: "Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne" (Lublin 2000); "Śpiewanejki moje. Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar" (Lublin 2003); "W polu lipejka..." (Zamość 1988); "Szczęśliwa dla Polski godzina wybiła. Wybór pieśni o polskim Papieżu" (Lublin 2000); współredaktor publikacji "Język w zwierciadle kultury" (Lublin 1999). Należy do redakcji kwartalnika "Twórczość Ludowa", wydawanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie. "Gadki" darzy sympatią. Jest naszym Przyjacielem.

Zbigniew Adrjański – dziennikarz i publicysta muzyczny; autor piosenek, reżyser estradowy i konferansjer. W latach 1962 – 1972 założył i prowadził "Radiową giełdę piosenek". W latach 1974 – 1976 był naczelnym redaktorem programów rozrywkowych TVP. Z wykształcenia slawista, z zamiłowania zbieracz pieśni, kolekcjoner dawnych śpiewników, druków odpustowych, ballad dziadowskich – zgromadził ciekawe archiwum. Ważniejsze jego książki to "Śpiewnik na różne okazje" i "Pieśni sercu bliskie".

Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarz, założyciel i kierownik Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Członek jury konkursów festiwali muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, "Mikołajków Folkowych"; pomysłodawca warszawskiego Festiwalu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja". Twórca serii płyt kompaktowych "Muzyka źródeł", dokumentującej polski folklor muzyczny. Koordynator-szef grupy roboczej muzyki tradycyjnej i folkowej Europejskiej Unii Radiowej.

prof. Jerzy Bartmiński – wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. Językoznawca i folklorysta; badacz współczesnej polszczyzny ogólnej i ludowej. Autor publikacji z zakresu językoznawstwa, etnolingwistyki i tekstologii m.in.: "O języku folkloru" (Wrocław 1973); "Folklor, język, poetyka" (Wrocław 1990); "Polskie kolędy ludowe" (Kraków 2002); redaktor "Słownika stereotypów i symboli ludowych" (Lublin 1996-1999). Członek Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN. Laureat Nagrody Kolberga (1991), Nagrody Glogera (1998); odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Życzliwy "Gadkom z Chatki" – nasz Przyjaciel i Doradca.

Waldemar Czechowski – ukończył studia filmowe PWSFTViT w Łodzi. Prowadzi niezależną działalność filmową jako dokumentalista, podróżnik, badacz kultur etnicznych i tradycyjnych w Polsce, Szwajcarii, Ukrainie oraz Azji. Ma na swoim koncie wspólne przedsięwzięcia artystyczne między innymi z Teatrem Wiejskim "Węgajty", Ośrodkiem "Pogranicze" w Sejnach, Fundacją "Muzyka Kresów" czy dokumentacje filmowe dla Ośrodka Działań Teatralnych "Gardzienice". Odbywał wyprawy teatralno-filmowe na Huculszczyznę, Łemkowszczyznę, do Cyganów karpackich, na Suwalszczyznę, do Indii, Nepalu, Tybetu, na Bliski Wschód. Reżyser filmów poświęconych mniejszościom narodowym, kulturze tradycyjnej, między innymi: "Bliżej prawosławia – Grabarka", "Pieśni Starowieku", "Boże Narodzenie u Hucułów", "Tybet. Droga do Lhasy", "Nepal – Podróż na Wschód", "My Cyganie", "Śladami Vincenza". W "Gadkach" opublikował tekst "Moje czarnohorskie serce albo podróż "śladami Vincenza".

prof. Anna Czekanowska – etnomuzykolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Muzykologii) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Zakład Etnomuzykologii i Hymnologii). Działa w licznych Towarzystwach naukowych (krajowych i międzynarodowych); honorowy członek Europejskiego Seminarium Etnomuzykologii i Polskiej Sekcji Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Ogłosiła wiele prac i artykułów poświęconych muzyce ludowej, muzyce innych kontynentów, metodologii. Autorka podręczników; ogłosiła m.in.: "Etnografia Muzyczna. Metodologia, Metodyka" (Moskwa 1983; Warszawa 1971); "Kultury muzyczne Azji" (Kraków 1981); "Polish Folk Music; Slavonic Heritage, Polish Tradition, Contemporary Trends" (Cambridge University Press, 1990); "Studien zum National Stil" (Regensburg 1990); "Pathways of Ethnomusicology" (Warszawa 2000). W "Gadkach" pisała o "drugim bycie" folkloru w kontekście tak polskim, jak i ogólnoświatowym.

prof. Piotr Dahlig – pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Jest wykładowcą w Instytucie Muzykologii UW. Wraz ze studentami prowadzi badania terenowe, dokumentujące muzykę tradycyjną. Wielokrotny juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz innych festiwali. Publikuje w "Twórczości Ludowej" i "Muzyce" i in. Autor m.in. prac: "Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie" (Warszawa 1987); "Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną" (Warszawa 1999).

Andrzej Ibis-Wróblewski – był dziennikarzem, działaczem społecznym cenionym za inicjatywę, wytrwałość, inteligencję i humor. Wielokrotnie powierzano mu jurorowanie podczas Festiwalu Kapeli i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Został zapamiętany jako juror niezwykły, oryginalny, wysoko punktujący przede wszystkim wyobraźnię ludowych artystów. Kochał język polski (w 1995 opublikował zbiór felietonów "Byki i byczki"); został wybrany do Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN. Był miłośnikiem tradycji.

prof. Piotr Kowalski – filolog, folklorysta, etnolog i historyk kultury, wykładowca w Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze o kulturze staropolskiej, teorii badań folklorystycznych, tradycyjnej, magicznej wizji świata, zajmuje się krytyką kultury. Autor m.in.: "Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie" (1998), "Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz" (2000), "Chleb nasz powszedni" (2000), "Odyseje nasze byle jakie" (2002), "Woda żywa" (2002), "Popkultura i humaniści" (2004).

prof. Jan Stęszewski – muzykolog i etnomuzykolog. W latach 1952-1975 działał w Instytucie Sztuki PAN, a w okresie 1975-2002 kierował Zakładem Muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1973-1979 pełnił funkcję prezesa Związku Kompozytorów Polskich; 1984-1987 był wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Muzyki UNESCO. Jego badania i publikacje dotyczą historii muzyki, etnomuzykologii, teoretycznych i metodologicznych aspektów muzykologii. Wielokrotny juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

prof. Józef Styk – wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Socjologii Wsi i Miasta). Jest przewodniczącym Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych i redaktorem naczelnym kwartalnika "Twórczość Ludowa".

Skrót artykułu: 

Członkowie Redakcji, osoby ważne dla pisma, ci co publikowali u nas i współpracowali z nami

Dział: 

Dodaj komentarz!