Ludowadła

Wystawa polskiego wzornictwa inspirowanego sztuka ludową

Celem wystawy przygotowanej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Folklorystów i Etnologów UMCS w Lublinie jest prezentacja sposobu współczesnego nawiązywania do kultury tradycyjnej w dziedzinie szeroko pojmowanego projektowania, wzornictwa, designu.

Kultura tradycyjna stanowi ważną część dziedzictwa narodowego. Polska jest krajem posiadającym wiele regionów o ustalonych w przeszłości cechach kultury ludowej. Regiony te wyróżnia odmienność mowy, obyczaju oraz kultury materialnej, w tym bardzo bogatej i zróżnicowanej kultury artystycznej. Współczesne produkty wzorowane na stylistyce ludowej to barwne, popularne i coraz szerzej prezentowane w mediach zjawisko określane mianem ,,etnodesign". O fenomenie sztuki ludowej wpływającym na atrakcyjność etnodesignu, stanowią jej poszczególne cechy wynikające między innymi z warunków powstania, osoby twórcy, kto ją tworzył i pełnionej funkcji oraz to, w jaki sposób suma tych czynników wpływa dzisiaj na odbiór projektów stylizowanych na ,,ludowe". Dotychczasowe podejście do sztuki ludowej nasuwa pytanie: ,,co jest właściwie ludowe?". Wystawa służy miedzy innymi skłonieniu odbiorcy do refleksji na ten temat przez przedstawienie subiektywnie wybranych eksponatów. Ludowość to nie tylko powierzchowna wiedza o kolorach, materiałach, technikach i wzorach, ale przede wszystkim znajomość własnych korzeni. Efektem świadomego do nich sięgania są przedmioty wyjątkowe, indywidualne i w szczególny sposób reprezentatywne, charakterystyczne dla Polski. Wyraźny wzrost zainteresowania projektowaniem zainspirowanym kulturą tradycyjną to głównie zasługa inicjatyw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (projekt Etnogadżet), oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie (Etnodesign Festiwal). To także zasługa nowego pokolenia projektantów. Moda na ludowość stanowi pewną powracającą raz na jakiś czas tendencją, która w warunkach kultury masowej i obrazkowej oraz wolności wypowiedzi artystycznej i poszukiwań formalnych projektantów, zyskuje nowe cechy i wartości. Etnodesign staje się uznawanym powszechnie faktem i jest coraz bardziej rozpoznawalny i reprezentatywny również poza granicami Polski. Dzięki temu wartość polskiej sztuki ludowej zyskuje rangę uniwersalnego obrazu naszej kultury czy przekazu połączonego z nowoczesną formą. Czerpanie z polskiego dziedzictwa kulturowego sięga ponad stu lat wstecz, a jego liczne efekty przybierały w tym okresie różną formę. Wystawa prezentuje jedynie kilka z nich. Wybrane eksponaty odwołują się wyłącznie do młodych projektów. Zachęcamy do refleksji nad inspiracjami i wartościami wniesionymi do etnodesignu przez młodych projektantów.

Zapraszamy
Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów

Czarne Foyer "Chatki Żaka"
Otwarcie wystawy 9.12.2010, godz. 20.00, wstęp wolny
Skrót artykułu: 

Celem wystawy przygotowanej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Folklorystów i Etnologów UMCS w Lublinie jest prezentacja sposobu współczesnego nawiązywania do kultury tradycyjnej w dziedzinie szeroko pojmowanego projektowania, wzornictwa, designu.

Dodaj komentarz!