Lubelskim Szlakiem Kolberga

Jak już powszechnie wiadomo, bieżący rok należy do Oskara Kolberga – wnikliwego badacza polskiej kultury tradycyjnej, którego zasługą jest ogromna część obecnego stanu wiedzy
o rodzimym folklorze, ludowych pieśniach i tekstach mówionych.

Pamięć o Kolbergu jest żywa także w Lublinie, gdzie kolejne instytucje chętnie angażują się w akcje przybliżające szerokiej publiczności postać tego wybitnego badacza.

25 marca 2014 mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji naukowej „Oskar Kolberg i kultura ludowa Lubelszczyzny”, która miała miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. w murach Zamku Lubelskiego.

Jako pierwsza głos zabrała mgr Agnieszka Kościuk, ukazując w szerokiej perspektywie życie i działalność Oskara Kolberga. Następnie miało miejsce wystąpienie prof. Jana Adamowskiego, który we wnikliwy i miejscami dość żartobliwy sposób omówił wątki lubelskie, występujące w kolbergowskim dziele. Kolejno przemawiali także prof. Jerzy Bartmiński, mgr Beata Maksymiuk-Pacek oraz dr Katarzyny Prorok, którzy przedstawili zawartość „Nowego Kolberga” ciekawie i z humorem, zapoznając słuchaczy m.in. z lubelskimi pieśniami miłosnymi. W dalszej kolejności wystąpiła dr Agata Kusto, prezentując badania nad folklorem muzycznym Lubelszczyzny w erze pokolbergowskiej. Ostatnią prelegentką, kontynuującą wątek współczesnych badań etnograficznych, była dr Mariola Tymochowicz, która przybliżyła nam postęp nauki w dziedzinie badania kultury materialnej wsi lubelskiej.

Konferencji towarzyszyła także wystawa „Za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie”. W przerwach pomiędzy kolejnymi wykładami mogliśmy przypatrzeć się z bliska XIX-wiecznym fotografiom mieszkańców wsi (tzw. typy ludowe), elementom strojów ludowych i innym ciekawym obiektom związanym z tradycyjną kulturą Lubelszczyzny.

Całość wydarzenia zwieńczył koncert pieśni tradycyjnych z Lubelszczyzny, w wykonaniu Zespołu Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Mogliśmy usłyszeć pieśni męskie i żeńskie, obrzędowe, religijne, jak i z repertuaru dziecięcego oraz ballady ludowe.

Magdalena Jakubowska, studentka II roku Etnologii UMCS

Skrót artykułu: 

Jak już powszechnie wiadomo, bieżący rok należy do Oskara Kolberga – wnikliwego badacza polskiej kultury tradycyjnej, którego zasługą jest ogromna część obecnego stanu wiedzy o rodzimym folklorze, ludowych pieśniach i tekstach mówionych.

Dział: 

Dodaj komentarz!