Lubelskie

Tradycja - Inspiracja - Kompozycja

Kierownictwo muzyczne Rafał Rozmus, współpraca Agata Kusto. Wykonawcy: Chór Instytutu Muzyki WA UMCS dyrygent prof. Zofia Bernatowicz, Janina Chmiel, Zespół "Jarzębina" z Kocudzy, Kapela Stanisława Głaza z Dzwoli

Bogaty folklor muzyczny Lubelszczyzny (choć może nie tak efektowny jak Podhala czy Kurpiów) znalazł uznanie w oczach wielu kompozytorów, wystarczy wspomnieć Edwarda Pałłasza, Andrzeja Nikodemowicza, Aleksandra Bryka, Tadeusza Szeligowskiego. Istnieją perełki muzyki chóralnej rzadko goszczące w salach koncertowych, ginące wśród bardziej medialnych, również inspirowanych folklorem Pieśni Kurpiowskich K. Szymanowskiego czy instrumentalnych kompozycji H. Góreckiego.

Z okazji dwudziestych "Mikołajek Folkowych" organizatorzy postanowili przygotować specjalny koncert, który przedstawiłby muzykę poważną i jej ludowy pierwowzór na jednej scenie. Jako bądź co bądź jednostka UMCS, mając w zasięgu ręki wspaniałych muzyków, dyrygentów i pedagogów, postanowili wykorzystać ten "aparat wykonawczy". Powstał scenariusz odważnego i oryginalnego koncertu, na którym spotkają się dwa jakże dalekie i zarazem bliskie światy.


W koncercie udział biorą:

Marzena Zofia Bernatowicz
pełni od 2005 r. funkcję kierownika Zakładu Muzyki Rozrywkowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor Zofia Bernatowicz prowadzi szeroką działalność artystyczną i popularyzatorską. W latach 2003-2009 związana z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Od 1985 r. związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. W jej pracy pedagogicznej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych (dyrygentura, emisji głosu, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne) istotną rolę odgrywa promowanie inicjatyw studenckich. Była współzałożycielką zespołu "Presto" wykonującego muzykę filmową Rafała Rozmusa. Organizuje również klubowe koncerty, w których swój talent i umiejętności prezentują studenci kierunku "Jazz i muzyka estradowa". Istotną rolę odgrywa również działalność Z. Bernatowicz jako pedagoga (projekt "Standardy kształcenia nauczycieli w zakresie emisji głosu", autor programu Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na UMCS). Za swą działalność artystyczna została wielokrotnie uhonorowana odznaczeniami PZCHiO oraz nagrodami: Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Rektorów AR i UMCS, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz prestiżowym Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".

Rafał Rozmus
kompozytor, dyrygent i pedagog. Z wyróżnieniem ukończył studia w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS, gdzie w latach 2004-2005 pełnił obowiązki asystenta-stażysty, a obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Teorii Muzyki. Podczas studiów kształcił się z zakresu dyrygentury w klasie Zofii Bernatowicz oraz z zakresu kompozycji, aranżacji i instrumentacji w klasie Kazimierza Górskiego oraz Andrzeja Nikodemowicza. Jest autorem Liczbowej Metody Komponowania Muzyki Atonalnej (2002). Tworzy muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną, instrumentalną, utwory symfoniczne, kameralne, dla dzieci, komponuje muzykę teatralną i filmową (od 2003 r.). W 2010 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną "Żurawie" przyznawaną przez Radio Lublin.

Chór mieszany Instytutu Muzyki to zespół składający się ze studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Stanowi warsztat pracy dla adeptów sztuki dyrygowania. Liczne koncerty dostarczają studentom doświadczeń artystycznych i praktyki estradowej, potrzebnej w procesie edukacyjnym przyszłych animatorów życia kulturalnego i dyrygentów zespołów szkolnych, akademickich i innych. Chór wykonuje takie dzieł jak m. in.: Te Deum Marc Antoine Charpentiera, Litaniae de Providentia Divina, Completorium i Conductus funebris Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Stworzenie świata Józefa Haydna, Wielka Msza c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fantazja c-moll Ludwiga van Beethovena, Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego, Te Deum Karola Kurpińskiego. Zespół uczestniczył w konkursach chóralnych, w tym w myślenickim Konkursie Kolęd i Pastorałek i Konkursie Pieśni o Morzu w Wejherowie. Koncertował za granicą - śpiewał w Holandii i na Litwie. W repertuarze posiada też kompozycje światowej literatury chóralnej od XV - XX wieku. Obecnie Chórem Instytutu Muzyki kieruje profesor Zofia Bernatowicz.

Zespół "Jarzębina" z Kocudzy
Zespół "Jarzębina" założony w 1990 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kocudzy - wsi położonej w powiecie janowskim na roztoczu i prowadzony przez Irenę Krawiec. Składa się on z grupy śpiewaczej i obrzędowej. Na szczególną uwagę w repertuarze zespołu zasługują unikalne pieśni wielkopostne, połączone z gwarą. ródłem repertuaru zespołu jest ustna tradycja ludowa. Laureat Baszty na XLI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Współpracuje ze Scholą Węgajty (od 1996, m.in. udział w międzynarodowych projektach "Dramat i liturgia), występował z powodzeniem np. na Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu (razem z włoskim zespołem Micrologus).
Janina Chmiel
Śpiewaczka, tancerka ludowa z Wólki Ratajskiej (pow. Janów Lubelski). Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny chłopskiej - brat Edward grał w Filharmonii Lubelskiej, ojciec był muzykantem samoukiem. Pani Janina Chmiel kultywuje stare tradycje ludowe, śpiewa pieśni obrzędowe (weselne i pogrzebowe), ballady, pieśni sieroce, kołysanki, przyśpiewki weselne, kolędy życzące. Dotychczasowy dorobek twórczy śpiewaczki to główne nagrody, niezliczona ilość pamiątek, dyplomów.. W 2006 zdobyła Basztę na kazimierskiej scenie. Jest laureatką nagrody im. Oskara Kolberga (1988, Warszawa). Piękny głos, autentyczna "wólczańska" gwara, bogactwo prezentowanych pieśni stawiają panią Janinę w ogólnopolskiej czołówce ludowych śpiewaczek solistek.

Kapela Stanisława Głaza z Dzwoli
W skład kapeli wchodzą muzykanci: Stanisław Głaz, Zbigniew Butrym oraz Bronisław Rawski. Liderem jest Stanisław Głaz, który urodził się i mieszka w Dzwoli. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Oskara Kolberga, nagród na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jest jednym z ostatnich autentycznych skrzypków ludowych w regionie. Repertuar Kapeli wywodzi się z bogatego w tradycję regionu janowsko-biłgorajskiego (podróżniaki, polki, oberki, walczyki). Wraz z nim przygrywa Zbigniew Butryn (basy, suka biłgorajska) oraz Bronisław Rawski - bębnista, grywał m.in. w Kapeli Mateusza z Kocudzy.
Kapela Butrynów
Zbigniew i Krzysztof Butrynowie - ojciec i syn, pochodzą z Janowa Lubelskiego. Grają na sukach biłgorajskich, unikatowym instrumencie smyczkowym, który po stuletniej przerwie powraca do praktyki muzycznej m.in. dzięki nim. Obaj są samoukami, muzykami ludowymi, grającymi ze słuchu i w zgodzie z lokalnym stylem. Ich zainteresowania skupiają się wyłącznie na dawnej muzyce wiejskiej okolic Janowa Lubelskiego i stanowią próbę odtworzenia najstarszego repertuaru tych stron. Wraz z Martą Graban-Butryn zaprezentują kilka melodii oraz pieśni z tego zakątka świata.
Sala Widowiskowa "Chatki Żaka"
12.12.2010, godz. 18.00, bilety 15/20 zł
Skrót artykułu: 

Z okazji dwudziestych "Mikołajek Folkowych" organizatorzy postanowili przygotować specjalny koncert, który przedstawiłby muzykę poważną i jej ludowy pierwowzór na jednej scenie. Jako bądź co bądź jednostka UMCS, mając w zasięgu ręki wspaniałych muzyków, dyrygentów i pedagogów, postanowili wykorzystać ten "aparat wykonawczy". Powstał scenariusz odważnego i oryginalnego koncertu, na którym spotkają się dwa jakże dalekie i zarazem bliskie światy.

Dodaj komentarz!