Lubelski numer „Pisma Folkowego” – ośpiewany i ograny!

fot. M. Sulisz

Spotkanie promocyjne specjalnego 120 numeru „Pisma Folkowego” odbyło się 27 listopada 2015 r. o godzinie 19.00 w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Numer Lubelski ukazuje bogate tradycje regionu w różnorodnych przejawach: muzyce, kulturze, obyczajach, zawodach, kulinariach i pasjach mieszkańców. Redaktor naczelna, dr Agata Kusto, wprowadziła gości w tematykę nowego numeru i podziękowała wszystkim za uświetnienie swą obecnością tego wyjątkowego momentu.
Promocja „Pisma Folkowego” była okazją do muzykowania. Na scenie wystąpił Zespół Śpiewaczy Rola z Motycza, który zaprezentował pieśni znane z Lubelszczyzny oraz innych regionów Polski, z których pochodzą niektórzy ze śpiewaków. W repertuarze zespołu znajdują się także pieśni, których słowa układał znany i ceniony poeta ludowy, Czesław Maj z Motycza. Tego dnia obecna była jego córka, Anna Niedziałek, pielęgnująca pamięć o ojcu. Wystąpił także Sławomir Niemiec - biłgorajski skrzypek, performer, kulturoznawca. Reprezentuje on młode pokolenie kontynuujące dawne, tradycyjne muzykowanie w okolicach Biłgoraja. Powodem zainteresowań artysty są z pewnością powiązania rodzinne z wybitnym skrzypkiem z Aleksandrowa, Franciszkiem Bździuchem „Twardowskim”. Sławek Niemiec opowiadał o tradycji muzykowania w swojej rodzinie i oczywiście zaprezentował kultowy instrument ze swoich stron, czyli sukę biłgorajską. Na spotkanie przybyło wielu związanych z pismem autorów, artystów i twórców ludowych. Spotkanie stanowiło doskonałe preludium do mających się odbyć za dwa tygodnie Mikołajek Folkowych.

Beata Zielonka

Skrót artykułu: 

Spotkanie promocyjne specjalnego 120 numeru „Pisma Folkowego” odbyło się 27 listopada 2015 r. o godzinie 19.00 w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Numer Lubelski ukazuje bogate tradycje regionu w różnorodnych przejawach: muzyce, kulturze, obyczajach, zawodach, kulinariach i pasjach mieszkańców. Redaktor naczelna, dr Agata Kusto, wprowadziła gości w tematykę nowego numeru i podziękowała wszystkim za uświetnienie swą obecnością tego wyjątkowego momentu.

Dział: 

Dodaj komentarz!